Aktuellt Begränsningar för sammankomster i Pedersöre
26.11.2021

Begränsningar för sammankomster i Pedersöre

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar med över 100 (etthundra) personer som ordnas inomhus i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt och där

1) det används läktarutrymmen där det inte finns sittplatser för alla deltagare, eller

2) det är fråga om allsångsevenemang som hör till offentliga tillställningar.

Förordnandet är i kraft 27.11–19.12.2021.

Som ett alternativ till de gällande coronabegränsningarna kan verksamhetsutövaren börja använda covidintyget. I så fall gör intyget det möjligt att få tillträde till tillställningar och evenemang.

Österbottens coronasamordningsgrupp beslutade vid sitt sammanträde 23 november att munskyddsrekommendationen i Österbotten förlängs till den 31 december.

Användning av munskydd är ett effektivt och lätt sätt att förhindra spridningen av viruset. Coronasamordningsgruppet uppmanar invånarna att vaccinera sig och testa sig med låg tröskel även vid lindriga symtom.