Aktuellt Axåkers skola byggs under väderskydd
17.6.2022
Skolbygget intäckt i ställningar som ska bära upp väderskyddet.

Väderskyddet fuktsäkrar Axåkers skola under byggtiden, och förebygger uppkomsten av fuktskador.

Axåkers skola byggs under väderskydd

Axåkers skola täcks som bäst in med ett väderskydd, vars syfte är att fuktsäkra byggnaden och minska riskerna för fuktskador under byggprocessens olika skeden.

Markanvändnings- och bygglagen förutsätter numera att den som påbörjar ett nytt byggprojekt har en fuktsäkerhetsplan. När det gäller Axåkers skola följer Pedersöre kommun Kuivaketju10-principen. Det är en handlingsmodell som bygger på en kedja där varje aktör i processen tar hand om fukthantering i sitt eget arbete. 

– På det sättet minskar risken för vattenskador under byggtiden. Kvaliteten blir bättre och jämnare och byggnadens livslängd förlängs, säger Pedersöres fastighetschef Peter Sundqvist.

Byggprojektet håller i stort sett tidtabellen. Entreprenören MKM Solutions har monterat betong elementen av byggnadens första block. Det är den delen som täcks in med väderskydd nu. Efter att  elementen i det andra blocket monterats klart täcks även denna in.

Väderskyddet kommer att täcka byggnaden tills fasaden, fönstren, stuprännorna och vattentaket är klara.

– Allt träarbete och isoleringsarbete sker under väderskyddet, säger Sundqvist.

Axåkers skola ska vara inflyttningsklar sommaren 2023, inför läsåret 2023–2024.