Aktuellt för barn och unga Tekniska avdelningen skapar trygga miljöer
15.11.2022
Bygget av Axåkers skola i Bennäs, täckt i skyddande plast.

Kommunen bygger en ny skola, Axåkers.

Tekniska avdelningen skapar trygga miljöer

Inom tekniska avdelningen arbetar vi med många olika saker. Vi bygger bland annat daghem och skolor samt gator och cykelvägar.

Vi bygger också ut bostadsområden i olika delar av kommunen där man kan planera och bygga sina hus.

En mycket viktig sak i vårt arbete är att skapa trygga miljöer. Barnen bör kunna färdas tryggt till skolor och aktiviteter och ha trygga områden att leka och vistas på.

Det är alltid bra för oss som arbetar vid tekniska avdelningen att få veta om det finns platser som kanske på något sätt kunde göras tryggare. Det kan vara en skolväg eller en lekpark där det kunde behövas lite förbättringar. Vi är därför glada om du tar kontakt och berättar för oss dina åsikter. Det är inte alltid vi kan hjälpa, men vi får i alla fall veta vilka problem som finns och var det borde göras förbättringar.

Text: Tekniska avdelningen, Yvonne Liljedahl-Lund, teknisk direktör

En ny trottoar byggs till Axåkers skola i Bennäs. Tekniska avdelningen ansvarar också för lekparker.