22.5.2023
Svarta kor betar i en hage.

Tack för maten!

Javisst, det säger man efter att man ätit färdigt och går från matbordet. Det är också en fras man kan rikta direkt till våra jordbrukare, såväl i egna kommunen som hela Finlands jordbrukare. Mat som är producerad i Finland är nyttig och ren.

På åkrarna växer mat, endera till människor eller djur. När du är utomhus och låter blicken vandra ser du rätt säkert åkrar som har gräsvall, det är kornas viktigaste foder. Gräsvall är vanligaste grödan som odlas i kommunen och det beror på att det finns många mjölkgårdar och gårdar med övriga nötkreatur (dikor, kvigor, tjurar och kalvar). På åkrarna odlas också annat till exempel spannmål och grönsaker.

Odlade fält är känslig mark och man får varken vistas där eller plocka något. Man får inte röra sig på åkrar, ängar eller på någons gård, det hör inte till allemansrätten. Grödorna som växer på åkrarna ska få vara ifred. Man kan säga att åkern är bondens arbetsplats, åkrarna odlas och sköts om av bonden.

Nu på våren när vårbruket har startat rör sig ett stort antal traktorer på landsvägarna. Varje gång du ser en traktor vet du att nu är första delen av matlagningen i gång. Jordbrukarnas åkrar är ofta utspridda och det kan vara långt avstånd mellan gården och åkrarna. Om jordbrukaren själv skulle få välja så skulle alla åkrar vara i direkt anslutning till gårdens centrum. Det skulle betyda mindre tid på vägen och mer tid på åkern där maten tillverkas.

Veckans uppgift

Vinka glatt till alla jordbrukare med traktor och förgyll någons dag!

Text: Maria Berglund, landsbygdschef