Aktuellt för barn och unga Sursik med i projekt om framtidens mat
22.11.2023
Projektet SAFE:s logo.

Projektets logo har gjorts av en elev i Sursiks samarbetande skola på Malta.

Sursik med i projekt om framtidens mat

Sursik skola koordinerar under de närmaste två åren ett KA220 Erasmus+ projekt som heter Sustainable Alternative Future Essentials. Vi samarbetar med partnerorganisationer i Malta, Italien, Grekland, Rumänien och Nordmakedonien.

Projektets tema är hållbarhet och framtidens mat. I projektet vill vi uppmärksamma hållbara matvanor särskilt med tanke på miljön och hälsan. Vi vill öka medvetenheten om framtidens mat och hur våra val inverkar på miljön och klimatet.

Projektet startade i september 2023 och pågår till augusti 2025. I projektet deltar både elever och lärare. Alla elever hade möjlighet att anmäla intresse för vår Erasmusklubb och efter ansökan valdes 22 elever ut. Under projektets gång genomförs träffar, mobiliteter, i alla deltagande länder. Under mobiliteterna får eleverna och lärarna fundera på hur våra matvanor inverkar på miljön och utarbeta hållbara riktlinjer för framtidens matkonsumtion.

En målsättning i projektet är även att knyta nya kontakter och lära sig att samarbeta med deltagare från andra länderna.

Projektet inleddes med en logotävling där alla länders elever fick designa förslag på hur projektets logo skulle se ut. Det vinnande bidraget hade utformats av en elev i vår maltesiska partnerskola.

I höst har vi inlett projektarbetet med en lärarmobilitet till Nordmakedonien, under detta möte planerades det första projektåret i detalj. De deltagande lärarna fick även lära sig om kodning med Scratch samt grunderna i programmering under workshopar som hölls av vår nordmakedonska partner. Just nu jobbar eleverna med en projektuppgift om mathistoria.

Tanken är att jämföra lokal mathistoria i partnerländerna samt att intervjua den äldre generationen om mattraditioner förr i tiden. Arbetet skall utmynna i presentationer, recept och videoklipp som skall presenteras under den kommande mobiliteten till Malta i mars.

Följ projektet på Instagram: @sursik_goes_erasmus.

Text: Camilla Backman, lärare i Sursik skola

Ungdomar och vuxna sitter runt ett bord med sladdar och legobitar.

Projektet inleddes med en lärarträff i Nordmakedonien. De lärare som var med fick lära sig kodning med Scratch och grunderna i programmering.