2.1.2023
En kalv i närbild. Den har en grimma på sig.

Bonden behövs

Visste du att det i din hemkommun finns 287 gårdar som producerar god och nyttig mat?

Finländska jordbrukarna vet hur djuren ska skötas för att må bra och hur man odlar för att det ska bli en riklig skörd.

Jordbrukaren söker stödpengar som är en stor del av jordbrukarens lön. Stödet betalas för sådant som jordbrukaren gör. Finland är med i EU och därför får Finland inte själv bestämma hur man besluter om sitt jordbruk.

Vi på landsbygdsavdelningen jobbar med att ta emot jordbrukarnas stödansökningar, gå igenom dem och betala ut stöd till jordbrukarna. Stödansökningarna lämnas in elektroniskt varje år. Vår uppgift är också att utbilda och informera jordbrukarna om olika stödformer och stödregler, vi är fem personer arbetar med det här.  

Bra att veta:

  • Finland är världens nordligaste jordbruksland
  • Gårdarna i Pedersöre har i medeltal 51 ha åker (51 hektar är ungefär 94 fotbollsplaner)
  • Det är viktigt att välja finländsk mat som du känner igen på märket Gott från Finland och Rent inhemsk.
Två personer sitter i halm i sällskap av grisar.

Bönder kan vara stolta över sitt värdefulla jobb. Nästan alla gårdar i Finland är familjejordbruk.

En hund sitter i en traktor.

Rast i traktorn för hunden Reima som arbetar på gården. Reima är proffs på att samla ihop kor och kalvar.

Kalvhage med flera kalvar.

Finländska jordbrukare arbetar för klimatet och miljön bland annat genom att odla vall (gräs) och att ha naturbetesmarker.

Text: Maria Berglund, landsbygdschef