Aktuellt för barn och unga Alla byggnader i Pedersöre klartläggs
13.11.2023
Ett egnahemshus på en backe.

Alla byggnader i Pedersöre kartläggs

I Pedersöre finns det ca 19 000 byggnader. Det är byggnadstillsynens uppgift att ha ett register, en lista, med information om alla byggnader.

Kommunen har de senaste tre åren kartlagt och gått igenom ca 70 procent av byggnaderna i kommunen. Vi kartlägger var varje byggnad finns, hur stor den är  och så för vi in uppgifterna i kommunens grundkarta och register.

Också teknisk information som byggnadsår, våningsantal, uppvärmning, fasadmaterial m.m. införs i registret. Ifall vi upptäcker att det saknas tillstånd för byggnaden uppmanar vi ägaren att söka tillstånd för den.  Man har inte alltid behövt ansöka om byggnadslov för att bygga nya byggnader. I vårt arkiv finns lovsansökningar och ritningar från 1948 och framåt. För tillfället håller vi på och skannar in samtliga tillstånd så att vi skall kunna kontrollera dem elektroniskt och inte endast i pappersformat.

Informationen från kommunens byggnadsregister går vidare till andra register, också till skattemyndigheterna. Genom att kontrollera och uppdatera byggnadsregistren garanteras det att kommunen får in fastighetsskatt för byggnaderna.

Text: Johnny Nylund, byggnadsinspektör
Foto: Malin Henricson, informatör