Aktuellt för barn och unga Aktivitet på åkrar bevakas av himlens satelliter
15.1.2024
En satellit i rymden. Jorden syns i bakgrunden.

Satelliter kretsar runt jorden och övervakar all jordbruksmark.

Aktivitet på åkrar bevakas av himlens satelliter

Satelliter har åtskilliga uppgifter och nu även att hålla koll på jordbrukarnas åkrar. Finlands alla jordbruksskiften, cirka en miljon, började bevakas från och med 2023. Det krävs av varje medlemsland i EU och har redan många år varit i bruk i flera länder. 

Satellitbilder tas av all jordbruksmark flera gånger i veckan. Det är förändringar som syns på bilderna när bilderna tas ofta. Bilderna jämförs sedan med varandra med hjälp av AI, artificiell intelligens. Bilderna är inte så tydliga att personer, din cykel eller moped syns.

Meningen är att jordbrukare som gör allt som man ska, får de stödpengar de ska få. Alla jordbrukarstöd baserar sig på att jordbrukaren gör något. Satelliternas uppföljning av åkermarken kan anses vara ett rättvist system för alla.

Om det är skillnad mellan satellitbilderna och uppgifterna i stödansökan så får jordbrukaren ett meddelande till sin telefon. Jordbrukaren öppnar en app och fotograferar åkern. Fotot visar att åkern är till exempel insådd på våren och då är saken i sin ordning. Moln är satelliternas ena fiende och gör bilderna otydliga. Det är inte ett felfritt system.

Förutom satelliter används alltmer digital teknik inom jordbruket så som drönare, dator och GPS. Jordbruk är beroende av vädret som ännu inte kan styras, inte ens av satelliter.

Text: Maria Berglund, landsbygdschef

Bild 1: Betesmark syns på satellitbilderna eftersom förändringen syns, gräset är först längre och sedan kortare. 
Bild 2: Ensilering, när man slår gräset och kör bort det, syns det väldigt tydligt på satellitbilderna att något har hänt på åkern.