Asuminen & ympäristö Kaavat ja kartat Purmon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Purmon tuulivoimapuisto

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa nimeltään Purmon tuulivoimapuisto Pedersören kunnan lounaisosiin, Uudenkaarlepyyn kunnanrajan tuntumaan. Hankealueen pinta-ala on noin 5 100 hehtaaria.

Kaavoituksen yhteydessä selvitetään mahdollisuutta rakentaa 43 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja ominaisteho vähintään 10 MW tuulivoimalaa kohden. Tuulivoimapuistoon kuuluu tuulivoimaloiden lisäksi myös sisäinen tieverkosto, maakaapelit sekä sähköasema. 

Osallistumis- ja arviointisuunitelma (OAS) oli nähtävillä 2.6–15.8.2021. OAS päivitetään tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana. 

Luonnos oli nähtävillä 7.6–11.8.2023. 

ELY-keskus antoi perusteltua päätelmää ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) 22.9.2023

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo on suunniteltu loppukesään/syksyyn 2024. Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään yleisötilaisuus. Lisätietoja annetaan, kun tarkempi aikataulu on saatu valmiiksi.  

Kartasta näkyy Purmossa sijaitseva hankealue.

Purmon tuulivoimapuiston suunnittelualue näkyy kartalla.