Kommungårdens dörrar stängs

Kommungården håller sina ytterdörrar stängda från och med onsdag 25 mars.

Stängningen är en del av kommunens strävan att minska spridningen av coronaviruset.

Kontakta oss i första hand per telefon 06- 785 0111 (växel) eller per e-post pedersore.kommun@pedersore.fi eller fornamn.efternamn@pedersore.fi

Om du vill besöka oss, boka först tid via telefon eller e-post. 

Ledningsgruppen 24.3.2020