Kommunfullmäktige sammanträder 26 augusti

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 26 augusti klockan 19.00.

Du kan bekanta dig med föredragningslistor inklusive bilagor via länken.