Grusning av enskilda vägar

Tekniska nämnden begär in anbud för grusning av enskilda vägar i Pedersöre kommun för åren 2020-2022 med möjlighet till förlängning 1 år.

 

Slutna anbud lämnas senast måndagen 10.2.2020 till:

Pedersöre kommun, tekniska avdelningen

PB 1, 689110 Bennäs

 

Mera info ger vägmästare Stefan Hellund, tel. 7850 323, stefan.hellund@pedersore.fi