Vi begär anbud för ny kastplan

Pedersöre kommun begär anbud för anläggande av ny kastplan vid Pedersöre idrottscentrum.

 

Slutna anbud lämnas in senast fredagen 7.2.2020 kl. 12.00 till:

Pedersöre kommun

Tekniska avdelningen

PB 1, 68910 Bennäs

 

Handlingar fås av:

Stefan Hellund, tel. 050-5625707, stefan.hellund@pedersore.fi

Hans Björklund, tel. 050-5545726, hans.bjorklund@pedersore.fi