Unicefin Lapsiystävällinen kunta-logo.

Lapsiystävällinen kunta

Suomen UNICEF on huhtikuussa 2024 myöntänyt Pedersören kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Tämä on kunnan ensimmäinen tunnustus, ja se on voimassa kaksi vuotta. Lapsiystävällinen kunta -työ aloitettiin Pedersöressä vuonna 2020.

Tunnustusta myöntäessään Suomen UNICEF on arvioinut Pedersören Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaan sisältyviä tavoitteita ja toimenpiteitä sekä niiden tuloksia. Kaikkea lapsiin ja lasten oikeuksiin liittyvää toimintaa kunnassa ei ole arvioitu.

UNICEF kiittää Pedersören kuntaa lapsiystävällisen kunnan mallin mukaisessa työssä erityisesti seuraavista asioista:

  • Kunta on luonut kattavat, rakenteisiin ankkuroidut perehdytys- ja toimintamallit lapsen oikeuksista tiedottamiseen. Lapsen oikeudet ja lapsiystävällisyys on sisällytetty kuntastrategiaan.
  • Kunta on havainnut tiedon levittämisellä olleen myönteisiä vaikutuksia: henkilökunnan lapsikeskeinen lähestymistapa on lisääntynyt ja lapsen oikeudet on otettu paremmin huomioon koko organisaatiossa.
  • Kunta viestii avoimesti ja aktiivisesti kehittämistyöstään lapsiystävällisenä kuntana. Lapsiystävällisen kuntatyön tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista tiedotetaan säännöllisesti sekä kunnan organisaation sisällä että kuntalaisille, myös lapsille. Lasten osallisuus on toteutunut toimenpiteissä.

UNICEF kannustaa Pedersören kuntaa työskentelemään seuraavien asioiden parissa:

  • jatkaa lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien kehittämistä osana kunnan lapsiystävällistä kuntatyötä.
  • huomioida haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret tulevassa lapsiystävällisessä kuntatyössä.
  • jatkaa lapsivaikutusten arvioinnin järjestelmällistä kehittämistä ja toteuttamista kaikessa päätöksenteossa.
  • varmistaa, että lapsiystävällistä kuntatyötä toteutetaan laajasti koko organisaatiossa.

 

Kaksi poikaa juoksee käsi kädessä soratiellä.

Lapsiystävällinen kunta -malli

Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malli on väline, jonka avulla kunnassa voidaan varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin jokaisen lapsen arjessa. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen Child Friendly Cities-malliin.

Mallin avulla kunta tunnistaa, millä lapsen oikeuksien osa-alueilla sillä on kehitettävää.

Malli myös auttaa kuntaa määrittelemään, mitä sen tulee tehdä, jotta lapsen oikeudet toteutuisivat Pedersöressä mahdollisimman perusteellisesti jokaisen lapsen kohdalla.

Malli auttaa kuntaa seuraamaan työn edistymistä systemaattisesti.

Pedersören kunnanvaltuusto päätti elokuussa 2019, että kunta hakee mukaan toteuttamaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallia. Unicef ​​hyväksyi Pedersören hakemuksen marraskuun  lopussa vuonna 2019.

Näille sivuille keräämme perustietoa kehitystyöstämme ja lapsen oikeuksien sopimuksesta.

Pedersöre lähti mukaan 2020

Pedersören kunta on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta-mallissa syksystä 2020 alkaen, tarkoittaen, että kunta on sitoutunut kehittämään pitkäjänteisesti lapsiystävällisyyttään. Työ koskee kunnan kaikkia toimialoja, varhaiskasvatuksesta koulutukseen, kaavoitukseen ja hallintoon. Kyseessä ei ole hanke vaan työtapa, joka ottaa lasten ja nuorten oikeudet huomioon. 

Työ alkoi nykytilan kartoituksella. Siinä Pedersören kunta arvioi, miten hyvin lapsiystävällisyys nykyään kunnassa toteutuu. Nykytilan kartoituksen tulosten pohjalta kunta päättää, mitä toiminnan osa-alueita se alkaa kehittää ja miten. Sen jälkeen laadimme toimintasuunnitelman, jonka etenemistä sekä Pedersöre että UNICEF arvioivat ja seuraavat säännöllisesti.

Pedersöre kunnanhallitus hyväksyi kunnan Lapsiystävällinen kunta-toimintasuunnitelman kokouksessaan 28.3.2022.

Voit lukea tavoitteistamme täällä:

Lapsiystävällinen kunta, toimintasuunnitelma vuosille 2022-2023, PDF, 153 KB.

Viisi askelta kohti lapsiystävällisempää Pedersöreä, artikkeli julkaistu Pedersöre info-lehdessä 1/2022.

Tavoitteena on, että 2–4 vuoden kehittämistyön jälkeen saamme Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, joka on voimassa kaksi vuotta. Tunnustuksen uusiminen edellyttää, että Pedersöre jatkaa kehitystyötään ja raportoi työn etenemisestä ja tuloksista Unicefille.

Video: Lapsiystävällinen kunta kahdessa minuuteissa

Johdatus lapsen oikeuksiin

Yksi Pedersören tavoitteista Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisessa kehitystyössa on lisätä tietoisuutta lapsen oikeuksista; henkilökunnan, päättäjien ja pedersöläisten keskuudessa. Lue ja opi lisää seuraavilta alasivuilta.

Uutiset