Tarkastus 

Ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja, jotka valtuusto on valinnut toimikaudekseen.

Pedersören kunnanvaltuusto on valinnut BDO Audiator Oy:n tarakastusyhteisöksi kaudelle 2019-2022. Tarkastusyhteisö antaa vuosittain tilintarkastuskertomuksen (pdf) kunnanvaltuustolle (ruotsiksi). Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen (pdf) (ruotsiksi), jossa arvioidaan tilinpäätöstä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.