Pedersören luonto

Pedersöressä on erittäin monipuolinen luonto. Esimerkkeinä mainittakoon Ilveskiven kivikkoinen kalliomaasto, Lappforsin sisämaaluo 

Haitalliset vieraslajit ovat ongelma osassa kuntaa. Haitallinen vieraslaji on laji, joka on levinnyt uudelle alueelle ihmisen toiminnan vaikutuksesta ja joka uudessa ympäristössään leviää nopeasti ja syrjäyttää luonnonvaraiset kasvit. Yleisimmät kunnassa esiintyvät vieraslajit ovat komealupiini ja jättipalsami. Haitallisten vieraslajien torjunnalla voidaan estää niiden leviäminen uusille alueille ja rajoittaa niiden levinneisyyttä. Maanomistaja on lain mukaan velvollinen torjumaan haitallisia vieraslajeja omalla maallaan. Osoitteessa vieraslajit.fi (linkki) on lisätietoa haitallisten vieraslajien torjuntatavoista.

Ilveskivi. Purmonjoki, Stinasholma Purmossa. Lintujärvi Sandsundfjärden.

Natura 2000-alueet

Ympäri Eurooppaa on perustettu Natura 2000 ‑alueita, joiden tavoitteena on pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen. Suojelualueet perustuvat EU:n luontodirektiiviin ja lintudirektiiviin. Pedersöressä on seuraavat Natura 2000 ‑alueet:

Passmossen. Ähtävän joki Juureskoskella. Ähtävän joki, Bockabron.

Haitalliset vieraslajit

Haitalliset vieraslajit ovat ongelma osassa kuntaa. Haitallinen vieraslaji on laji, joka on levinnyt uudelle alueelle ihmisen toiminnan vaikutuksesta ja joka uudessa ympäristössään leviää nopeasti ja syrjäyttää luonnonvaraiset kasvit.

Yleisimmät kunnassa esiintyvät vieraslajit ovat komealupiini ja jättipalsami. Haitallisten vieraslajien torjunnalla voidaan estää niiden leviäminen uusille alueille ja rajoittaa niiden levinneisyyttä. Maanomistaja on lain mukaan velvollinen torjumaan haitallisia vieraslajeja omalla maallaan.

Osoitteessa vieraslajit.fi on lisätietoa haitallisten vieraslajien torjuntatavoista.

Lupiner vid en vägkant.

Komealupiini kuuluu haitallisten vieraslajien joukkoon.