Ekorosk-keräyspiste paperille, lasille ja metallille. Kolme pyöreää tynnyriä.

Jätehuolto

Pedersöre on osakkaana kunnallisessa jätteenkäsittely-yhtiö Ab Ekorosk Oy:ssä, joka tarjoaa jätteenkäsittelypalveluita jäsenkunnilleen. Ekoroskin toiminta-alueella talousjätteet lajitellaan erillisiin jäteastioihin kerättävään bio- ja energiajätteeseen, jotka kuljetetaan järjestetysti Ekoroskiin.

Asunto-osakeyhtiöissä, joissa on vähintään viisi asuntoa, tulee myös lajitella kartonki-, muovi-, metalli- ja lasipakkaukset erillisiin jäteastioihin. Kuntalaiset ovat velvollisia liittymään järjestettyyn jätekuljetukseen.

Kuntalaisten käytettävissä on useita ekopisteitä, joihin viedään kierrätysjäte, kuten keräyspaperi, kartonki, lasi, metalli ja paristot. Vaarallinen jäte ja kaatopaikkajäte sekä suuremmat erät energiajätettä ja kierrätysjätettä kuljetetaan Ähtävän tai Purmon hyötykäyttöasemille tai vaihtoehtoisesti Pirilön jätekeskukseen.

Vapaa-ajan asutuksen jätteet viedään alueellisiin keräyspisteisiin. Vapaa-ajan asutuksen jäteastiat on tarkoitettu ainoastaan bio- ja energiajätteeseen lajitellulle keittiöjätteelle. Muut jätteet viedään ekopisteeseen tai hyötykäyttöasemalle. 

Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jätteiden hävittäminen maahan kaivamalla tai polttamalla on kielletty. Ainoastaan käsittelemättömän puun ja puhtaan paperin polttaminen kiinteistön tulisijassa on sallittu. Pieniä määriä kuivia oksia, kuivia olkia, hakkuujätettä ja käsittelemätöntä puujätettä voidaan polttaa avoimessa tynnyrissä ainoastaan asemakaava-alueen ulkopuolella. 

Pohjanmaan jätelautakunta, joka on Ekoroskin jäsenkuntien yhteinen lautakunta, vastaa asutuksen jätehuollosta. Jätelautakunnan tehtäviin kuuluu muun muassa jätehuoltomääräysten laatiminen, jätemaksujen määrääminen sekä jäteastioiden poikkeavia tyhjennysvälejä koskevien hakemusten käsitteleminen.

Kunnallinen ympäristönsuojeluviranomainen vastaa roskaamisasioista ja jätehuollon valvonnasta.