Lapset & koulu Varhaiskasvatus Lapsiystävällinen kunta

Lapsiystävällinen kunta

>Lue aiheesta "lapsiystävällinen kunta"

Olemme laatineet varhaiskasvatuksessa laatupyörän lapsiystävälliselle kunnalle. Haluamme varmistaa kaikkien lasten oikeuden turvallisuuteen, osallisuuteen,hyvinvointiin, kestävään elämäntapaan ja terveellisiin elintapoihin.

Lasten psyykkinen hyvinvointi rakentuu siten, että lapset saavat kokea olevansa hyväksyttyjä, rakastettuja ja tärkeitä.

Kuulluksi ja hyvin kohdatuksi tulemisen kokemus on erityisen tärkeää lapsille.

Hyvä kohtaaminen ja ymmärtäminen ovat tärkeitä tekijöitä lapsen psyykkisen terveyden edistämisen kannalta.

>Lapsen laatupyörä

Hyvinvointi työpaikalla vaikuttaa positiivisesti työmotivaatioon ja lasten hyvinvointiin.

>Henkilökunnan vuosipyörä