Kontaktuppgifter och personal

Lärarrum: 06 7850 529
Förskolan: 076 7850 542
Eftis: 050 344 7862
Köket: 06 7850 531

Rektor: Glenn Sundstedt 06 7850 530, 050 5316791

Skolans lärare

Åk 1      Pia Lönnqvist 
Åk 2      Marina Lillqvist 
Åk 3      Sara Jansson
Åk 4      Carola Vikström
Åk 5      Björn Kronholm
Åk 6      Glenn Sundstedt    

Speciallärare   Annika Strandvall   
Timlärare       Jim Östman  
Timlärare       Hanna Ström-Svenlin

Övrig personal

Ann-Sofi Ede, skolgångsbiträde
Louise Holmäng, skolgångsbiträde
Jennie Käcko, eftisledare
Carola Östman, Eftisledare
Ann-Christin Ede, ansvarig kokerska
Bodil Backlund, städare
Ann Nordlund, städare

Skolkurator

Rebecca Ekman tel. 040-7260859
rebecca.ekman@pedersore.fi

Hälsovårdare

Josefin Portin, josefin.portin@jakobstad.fi

Skol- och studerande telefonrådgivning  tel. 06 7861235
Måndag - Fredag kl. 08:00 - 09:00 och kl. 14:00 - 15:00