Itsearviointi

  

Taustatietoa

Syksyn 2015- kevään 2016 aikana on työryhmä Pedersören kunnassa työstänyt materiaalia lapsen/oppilaan itsearviointia varten laaja-alaisen osaamisen osa-alueista. Aloitimme miettimälle, miten saisimme lapsen/oppilaan enemmän sitoutuneeksi omaan oppimisprosessiin. Kuinka rakennamme laaja-alaisen osaamisen osa-alueisista lähtevää lapsen/oppilaan itsearviointia?

Tekemämme materiaali ulottuu esikoulusta kuudennelle luokalle. Päämääränämme on saada esille materiaalia jonka tuloksena lapsi/oppilas on enemmän osallistuva ja saa suuremman itsetuntemuksen, vanhemmat saavat suuremman käsityksen lapsen arkipäivästä ja kehityksestä esikoulussa/koulussa. Esikoulunopettajalla/opettajalla on materiaalia joka johtaa laadukkaaseen keskusteluun jokaisen lapsen/oppilaan kanssa.

Materiaalia on testattu koeryhmissä esikoulussa ja koulussa, koeryhmän palautteesta ja vanhempien mielipiteiden pohjalta on tehty joitakin muutoksia.

Olemme koonneet kansion joka sisältää materiaalia Pedersören lapsille/oppilaille koskien heidän itsearviointia, esikoulusta kuudennelle luokalle, saadakseen kokonaisuuden joka seuraa OPS2016:sta.

Projekti on rahoitettu Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella. 

Pedersöre syksyllä 2016

Katarina Barkar
Pia Boström
Yvonne Borgmästars
Ann Bränn
Maria Enell
Tove Söderholm

Kuvitukset on tehnyt Maria Snårbacka

 

Tavoitteet ja päämäärät

"Laaja-alaisen osaamisen perusteet luodaan varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksen ensimmäisen vuoden aikana. Tavoitteena on, että kehittämällä eri osaalueita oppilas voi parantaa edellytyksiä oppia tuntemaan ja arvostamaan itseään, luomaan identiteettiään ja kehittämään kestävän elämäntavan. [...] Kasvatus kestävään elämäntapaan tapahtuu esikoulun/koulun antamasta hyvästä esimerkistä."

"Laaja-alainen osaaminen on kokonaisuus, joka koostuu taidoista ja valmiuksista, arvoista, asenteista ja tahdosta. Osa-alueet sisältävät myös mahdollisuuden käyttää taitojaan ja valmiuksiaan tilanteen vaatimalla tavalla.

Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen edistää lapsen kasvua yksilönä sekä ryhmän jäsenenä. Laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueet tukevat lapsen kykyä suuntautua elinikäiseen oppimiseen ja antaa perustan kestävälle elämäntavalle."

Tavoitteena on ankkuroida lapsen/oppilaan aikaisemmista kokemuksista ja taidoista osaamisalueet käytännöllisiin arkitapahtumiin. Näiden itsearviointilomakkeiden ja jatkoseurannan keskusteluiden avulla vahvistetaan lapsen/oppilaan osallistumista ja tietoisuutta omasta kehityksestään sekä yhteistyöstä huoltajien kanssa.

Opas perustuu Esiopetuksen opetussuunnitelmaan 2014 102/011/2014 sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014.

Itsearviointimateriaali


Esikoulu

 • Esikoulun itsearviointilomakkeiden täyttämisohjeet
 • Opas esikoulunopettajalle
 • Tavoitteeni esikouluajalle
 • Lomake: Lapsen itsearviointi esikoulu
 • Lomake: Esikoulu - koulu

Materiaali esikoululle löytyy täältä (pdf 4,3 MB)


Luokat 1 - 2

 • Vuosiluokkien 1-2 itsearviointilomakkeiden täyttämisohjeet
 • Opas opettajalle
 • Opettajan muistiinpanoja
 • Lomake: Oppilaan itsearviointi luokat 1-2

Materiaali luokille 1-2 löytyy täältä (pdf 4,4 MB)


Luokat 3 - 4

 • Vuosiluokkien 3-4 itsearviointilomakkeiden täyttämisohjeet
 • Opas opettajalle
 • Opettajan muistiinpanoja
 • Lomake: Oppilaan itsearviointi luokat 3-4

Materiaali 3-4 luokille löytyy täältä (pdf 4,4 MB)


Luokat 5 - 6

 • Vuosiluokkien 5-6 itsearviointilomakkeiden täyttämisohjeet
 • Opas opettajalle
 • Opettajan muistiinpanoja
 • Lomake: Oppilaan itsearviointi luokat 5-6

Materiaali 5-6 luokille löytyy täältä (pdf 4,9 MB)