Ajankohtaista Yleisötilaisuus tuulivoimasta Purmogårdenissa
16.6.2021
Purmogården, matala talo, jossa on puinen julkisivu. Sisäänkäynnin yläpuolella on kyltti, jossa lukee Purmogården.

Purmogården sijaitsee Sisbackassa, osoitteessa Purmontie 320.

Yleisötilaisuus tuulivoimasta Purmogårdenissa

Asukkailla on mahdollisuus keskustella Purmon tuulivoimapuiston tulevasta kaavoitusprosessista ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kunnan kaavoittajan, ABO Windin ja konsultin kanssa torstaina 17.6. klo 12–20 Purmogårdenissa, Purmontie 320.

Tilaisuudessa on mahdollista keskustella hankkeesta yksityisesti. 

Purmon tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on julkisesti nähtävillä 2.6. – 15.8.2021.

YVA-arviointiohjelma, jota ELY-keskus valvoo, on nähtävillä 2.6. – 30.7.2021.

Lisätietoja: Purmon tuulivoimapuistoa koskevat asiakirjat ovat nähtävillä.