Ajankohtaista Valtuusto käsittelee Pedersören tuulivoimastrategiaa
9.2.2023
Tuulivoimala, taustalla metsä ja kuvan etuosassa pelto.

Kuva: Wpd windmanager Suomi.

Kunnanvaltuusto käsittelee tuulivoimastrategiaa

Pedersören kunnanvaltuusto ottaa kantaa Pedersören tuulivoimastrategiaan kokouksessaan maanantaina 13. helmikuuta. Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy tuulivoimastrategian ja tekee muutamat periaatepäätökset koskien tuulivoimaloiden perustamista kuntaan.

Periaatepäätökset ovat yhteensä 8 kappaletta, ja koskevat sekä käynnissä olevia että tulevia hankkeita:

  1. Kunta edellyttää, että tuulivoimatoimija laati materiaaliluettelon tuulivoimalan osista sekä materiaaleista ja rakennusmateriaaleista, joita on käytetty tuulivoimapuiston rakentamisessa. Myös materiaalin alkuperä tulee ilmoittaa. Toimija jättää materiaaliluettelon rakennuslupahakemuksen yhteydessä.
  2. Kunta edellyttää, että tuulivoimalan suurin lähtöäänitaso osoitetaan aina osayleiskaavassa.
  3. Kunta edellyttää, että toimija erittelee suunnitellun tuulivoimalan tyypin rakennuslupahakemuksessa ja että kyseisen tuulivoimalatyypin melu- ja välkemallinnukset on suoritettu, kun rakennuslupahakemus jätetään.
  4. Kunta edellyttää, että tuulivoimapuistojen yleiskaavojen pohjaksi tehdyissä melumallinnuksissa otetaan huomioon ISO 9613-2 -standardin mukainen virhemarginaali käyttämällä mallinnuksessa +2 dB:n varmuusarvoa. Huomioon otetaan myös kunnanvaltuuston päätös (150221§17) tuulivoimalan ja kiinteän asutuksen välisestä vähimmäisetäisyydestä, joka on 9 kertaa navan korkeus.
  5. Kunta suosittelee, että tuulivoimatoimija sopii korvauksesta kaikille kaava-alueen maanomistajille ja niille, joihin sähkölinjat vaikuttavat, vaikka he eivät saisikaan tuulivoimalaa mailleen.
  6. Kunta edellyttää, että tuulivoima-alueita ei suunnitella pohjavesialueille.
  7. Kunta ottaa tapauskohtaisesti kantaa tuulivoimapuistojen kaavoitukseen, joilla ei ole alueellista merkitystä. Tuulivoimapuistojen kaavoitusta alueille, joita ei ole maakuntakaavassa osoitettu tuulivoimalle, ei poissuljeta.
  8. Kunta ottaa tapauskohtaisesti kantaa, aloitetaanko tuulivoimapuistojen kaavoitus ja missä vaiheessa. Tuulivoimastrategian skenaariot voivat toimia tukena.

Pedersören kunnan tuulivoimastrategia kokonaisuudessaan, PDF, 1,9 MB. (Ruotsinkielinen versio, dokumentti käännetään suomeksi hyväksymisen jälkeen).

Kunnanvaltuuston esityslistalla myös muun muassa vastaus viiteen aloitteeseen, ja maa-alueen osto Edsevössä.

Kokouksen esityslista 13.2.2023, klo 19.00.

Valtuuston kokous 13. helmikuuta alkaa klo 19.00 lyhyellä seremonialla,  joka on samalla lähtölaukaus kunnan 675-juhlavuoteen.

Kokousta voidaan seurata suorana Pedersören kunnan YouTube-kanavalla.