Ajankohtaista Valtuusto hyväksyi talousarviokehyksen
1.9.2020
Tyhjä valtuustosali.

Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi kunnan talouteen, mutta vaikutuksien laajuus ei ole mahdollista arvioida täysin luotettavasti.

Valtuusto hyväksyi talousarviokehyksen

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarviokehyksen. Arvioitu alijäämä on noin 1,7 miljoonaa euroa.

Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi kunnan talouteen, mutta vaikutuksien laajuus ei ole mahdollista arvioida täysin luotettavasti. Tämä vaikeuttaa huomattavasti ensi vuoden talousarvion valmistelutyötä. Kaikkiin talousarvion pohjana oleviin arvioihin sisältyy tavallista enemmän epävarmuutta, sekä tuloslaskelmien että menojen kannalta.

– Meillä on edessämme vuosi, jota on taloudellisesti vaikea ennustaa, sanoo kunnanjohtaja Stefan Svenfors.

Hän huomauttaa muun muassa, että on vaikea ennustaa miten sairaanhoidon vuotuinen kasvu kehittyy ja miten pandemia vaikuttaa koko tilanteeseen. Sama pätee verotuloihin.

– Kenelläkään ei ole tietoa siitä, miten pandemia vaikuttaa yrityksiin ja niiden talouteen. Yhdessä vaiheessa tilanne oli erittäin synkkä, nyt näyttää vähän paremmalta, Stefan Svenfors sanoo.

Verorahoituksen (valtionosuudet ja verotulot) on laskettu olevan yhteensä 65 miljoonaa euroa, mikä on 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2021 taloussuunnitelmassa. Menot (ulkoiset) ovat yhteensä 78,0 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon kustannusten arivioidaan nousevan 3 % korkeammiksi kuin kuluvan vuoden ennusteessa, kun taas terveydenhuollon ja sairaanhoidon kustannusten ennustetaan jäävän entiselleen.

Ensi vuoden arvioitu alijäämä on noin 1,7 miljoonaa euroa. Verotulot on laskettu muuttumattomien veroprosenttien pohjalta. Svenforsin mukaan tullaan todennäköisesti palaamaan keskusteluun tuloveroprosentin korotuksesta, kun toimialat ovat jättäneet esityksensä ja arviot tarkentuvat valmistelun myötä.

– Tilanne on erittäin vaikea, sillä meillä on takanamme kahden vuoden suuret alijäämät. Kuluvan vuoden tulos laskee todennäköisesti nollaan, vaikka talousarviossa ylijäämäksi on arvioitu 1 miljoona euroa, Svenfors sanoo.

Kunnanvaltuuston kokouksessa kristillisdemokraatit ehdottivat yhden prosentin säästöä kautta linjan. Ehdotus hylättin äänin 28–7.

Lautakunnat on jätettävä talousarvioesityksensä viimeistään keskiviikkona 30. syyskuuta 2020. Kunnanhallituksen talousarviokäsittely on 17.–18. marraskuuta ja kunnanvaltuusto päättää talousarviosta 7. joulukuuta 2020.

 

Pedersöre bostäder Ab:lle myönnettiin kunnan takaus

Kunnan omistama kiinteistöyhtiö Pedersöre bostäder Ab aikoo rakentaa yhdeksän vuokra-asuntoa Edsevöön. Hankkeen kokonaiskustannukset nousevat 1 212 000 euroon tai 3 000 euroon kerrosneliömetriä kohti. Vuokrataso on laskettu 90 %:n vuokrausasteella.

Kunnanhallitus on myöntänyt yhtiölle 400 000 euron pääomalainan. Kunnanvaltuusto on osaltaan myöntänyt Pedersöre bostäderille kunnan takauksen 812 000 euron pankkilainaan. Luotonantaja on Kuntarahoitus. Laina-aika on 10 vuotta ja kiinteä korko on sidottu kymmenen vuoden koronvaihtosopimukseen 0,620 prosentin marginaalilla.

 

Kunta ostaa maa-alueen Kolpista 

Pedersören kunnalle on tarjottu mahdollisuutta ostaa suuruudeltaan noin 1,1 hehtaarin kiinteistö Kolpissa sijaitsevan Långskogintien vierestä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Greger Forsblom selitti, että alue tarvitaan Kolpintiellä uuden rautatiesillan rakennustyön yhteydessä.

– Kun maasilta rakennetaan, Långskogintien risteys Kolpintielle siirretään. Alue tarvitaan tähän tarkoitukseen, Forsblom sanoi.

Kunnanvaltuusto päätti, että kunta ostaa kiinteistön sovittuun 10 500 euron kauppahintaan.

Muut asiat:

  • Maa-alueen osto Myllykujan vierestä Sandsundissa. Hyväksyttiin.
  • Maa-alueen myyminen Katternöntien vierestä Kolpissa. Hyväksyttiin.
  • Ähtävänjoen rantayleiskaavan muutoksen hyväksyminen. Hyväksyttiin.
  • Maa-alueen myyminen, Bredkulla. Hyväksyttiin.

Valtuuston seuraava kokous pidetään alustavan aikataulun mukaan 12. lokakuuta.