Ajankohtaista Raportti Kalaxin tuulivoimapuiston vierailusta
5.11.2021
Suuri kokoustila, jossa istuu ihmisiä kuuntelemassa esitystä. Salin etupäässä seisoo mies, joka pitää esityksen.

Vierailun aikana kuultiin sekä Närpiön virkamiesten ja poliitikkojen että hanketoimija Fortumin kokemuksia Kalaxin tuulivoimahankkeesta.

Raportti Kalaxin tuulivoimapuiston vierailusta

Pedersören kunnanvaltuutetut ja virkamiehet vierailivat Kalaxin tuulivoimapuistossa Närpiössä 29.10. Puistossa vierailun lisäksi kuultiin Närpiö virkamiehiä ja poliitikkoja, sekä hanketoimija Fortumia.

Närpiössä on tällä hetkellä kolme tuulivoimapuistoa ja yhteensä reilu 40 voimalaa. Lisäksi kaupungissa on rakennussuunnitelmia vielä viidelle alueelle. Jos kaikki tämänhetkiset suunnitelmat toteutuvat, voi kaupungissa tulevaisuudessa olla jopa 172 tuulivoimalaa.

Närpiössä valtuutetuiden joukosta ei juurikaan löydy tuulivoiman vastustajia ja asukkaistakin voimakkaasti vastustavien osuus on vain noin 5–10 %. Osa vastustajista on huolissaan tuulivoiman vaikutuksesta terveyteen, mutta suurin osa suhtautuu kriittisesti ympäristövaikutuksiin ja maankäyttöön. Tuulivoiman vaikutusta maisemaan ei sen sijaan ole Närpiössä koettu ongelmalliseksi.

Laaja positiivinen suhtautuminen tuulivoimaan johtuu mahdollisesti siitä, että asukkaat ymmärtävät kunnan energiatarpeen: teollisuutensa vuoksi kaupunki käyttää erittäin paljon energiaa asukasta kohden. Närpiössä koetaankin hyväksi se, että energia tuotetaan itse. Tuulivoimalla on ollut myös hyvin positiivinen vaikutus kunnan talouteen.

Toisaalta kaupungissa on havaittavissa hidas muutos kohti kasvavaa vastustusta ja kaupunki arvelee, että suunnitteilla oleviin puistoihin suhtaudutaan negatiivisemmin kuin jo rakennettuihin. Kasvava vastustus johtuu todennäköisimmin myllyjen suuresta määrästä. Kaupungin mukaan onkin olemassa raja sille, kuinka monta voimalaa voidaan pystyttää.

Minimietäisyyttä asutukseen ei Närpiössä määritellä tuulivoimalan napakorkeuden kautta, vaan raja-arvona on 30 dB lähimpään asutukseen. Välkemaksimi on 8 tuntia päivässä. Tuulivoiman toteutuneet melu- ja välkevaikutukset ovat Närpiössä vastanneet hyvin arvioituja vaikutuksia.

Kaupunki on tuulivoimaprojektissa kuunnellut asukkaita ja voimaloita on esimerkiksi siirretty valitusten johdosta. Valitukset eivät kuitenkaan ole kokonaan peruneet suunnitellun puiston rakentamista. Närpiössä on ollut yleistä, että alkuperäisessä suunnitelmassa myllyjä on enemmän, mutta prosessin aikana määrää vähennetään.

Kaupunki painottaa, että tuulivoimaprojektissa on erittäin tärkeää hoitaa kaikki suunnitteluprosessit huolellisesti ja asukkaat on otettava mukaan. Prosessi kaavoituspäätöksestä valmiiseen tuulivoimapuistoon kestääkin useita vuosia.

Fortum toteaa esityksessään, että tuulivoiman huono puoli on luontokokemuksen muuttuminen. Tuulivoimalat näkyvät kauas esimerkiksi laajoilla peltoalueilla, mutta se, kokeeko maiseman häiritseväksi, riippuu katsojasta. Lisäksi tuulivoimapuisto rajoittaa alueella liikkumista rakennusaikana.

Teksti & kuvat: Alina Isoviita, projektikoordinaattori

Tuulivoimala keskellä metsää.