Ajankohtaista Purmon tuulivoimapuiston suunnittelussa tehdään lisäselvityksiä
9.12.2021

Purmon tuulivoimapuiston suunnittelussa tehdään lisäselvityksiä

Purmon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointikuvauksen aikataulu päivitetään. Tämä johtuu siitä, että sähkönsiirron vaihtoehtoja täydennetään ja mukautetaan. Kuvaus asetetaan alustavasti julkisesti nähtäville kesäkuussa 2022.

Keväällä 2022 ympäristövaikutusten arviointia täydennetään selvittämällä sähkönsiirrolle uusia vaihtoehtoita hankealueelta Sandåsin sähköasemaan Uuteenkarlepyyhyn. Tämä edellyttää luontoselvitysten suorittamista myös uusille reiteille keväällä/alkukesällä 2022, ennen YVA-kuvauksen valmistumista.

Sen seurauksena YVA-kuvaus asetetaan alustavasti yleisesti nähtäville vasta kesäkuussa 2022, eikä maaliskuussa 2022.

Marraskuussa 2021 saatiin valmiiksi luontotutkimukset ja arkeologiset tutkimukset alueella, jonne Purmon tuulivoimapuisto suunnitellaan. Selvitykset muodostavat yhdessä viranomaisten ja yleisön huomautusten ja kommenttien kanssa perustan tuulivoimapuiston YVA-kuvauksen laatimiselle.

Kun Purmon tuulivoimapuiston kaavaluonnos ja YVA-kuvaus asetetaan yleisesti nähtäville, yleisölle järjestetään tiedotustilaisuus. Silloin kaikilla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia, esittää huomautuksia ja antaa muutosehdotuksia.

Lue lisää Purmon tuulivoimapuistosta ja suunnitteluprosessista.

Alhaalta kuvattu tuulitvoimala. Kolme siipeä ja pitkä runko.
Tuulivoimaloita kuvattu kaukaa, on hämärä.