Ajankohtaista Kielikylpykoulu uusi mahdollisuus Edsevössä
21.2.2022
Edsevön koulurakennus, kuvattuna kauniina talvipäivänä. Edessä on kyltti, jossa lukee Edsevö skola / Edsevön koulu.

Työryhmä esittää ehdottaa, että Pedersöre selvittää mahdollisuutta aloittaa kielikylpykoulu Edsevössä.

Kielikylpykoulu uusi mahdollisuus Edsevössä

Tehkää Edsevö skolasta suomenkielinen kielikylpykoulu Pedersören ruotsinkielisille oppilaille lukuvuodesta 2025–2026 alkaen. Näin ehdottaa työryhmä, joka selvittää, mitä Pedersören tulee tehdä pienenevälle oppilaspohjalle Edsevön ruotsinkielisessä koulussa.

Työryhmä sai tammikuussa tehtäväksi käydä läpi Edsevön, Kolpin ja Lepplaksin alueiden koulujen, esikoulujen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon. Työryhmä esittää jo nyt konkreettisen toimenpide-ehdotuksen.

Ryhmä ehdottaa, että kunta selvittää mahdollisuutta aloittaa kielikylpykoulu.

– Kielikylpy on mahdollisuus pitää Edsevön koulukiinteistön toiminta käynnissä ja kehittää sitä, opetusjohtaja Rolf Sundqvist sanoo.

Suomen kielen kielikylpy on vielä alkutekijöissään, ja siitä keskustellaan opetus- ja kasvatuslautakunnassa tällä viikolla (23.2.), kunnanhallituksessa ja huoltajille pidettävissä tiedotustilaisuuksissa tänä keväänä. Kynnyskysymys on se, ovatko pedersöreläiset perheet kiinnostuneita kielikylpyopetuksesta.

Karkea suunnitelma ja alustava aikataulu on jo olemassa siitä, miten prosessi voisi edetä.

Alustavasti Edsevö skola ei ottaisi uusia oppilaita vuodesta 2025 alkaen. Kirjoilla olevat oppilaat käyvät koulun loppuun. Lukuvuonna 2025–2026 samassa kiinteistössä aloittaisi sen sijaan uusi kielikylpykoulu vaiheittain – yksi luokka vuotta kohden.

Kaksi vuotta aiemmin, eli jo lukuvuonna 2023–2024, aloittaisi 5-vuotiaiden kielikylpyryhmä.

Edsevön ruotsinkieliset lapset saisivat valita kahdesta vaihtoehdosta – joko kielikylpykoulun tai muun ruotsinkielisen lähikoulun Pedersöressä.

Suomenkielinen Edsevön koulu jatkaisi suunnitelmien mukaan kuten ennenkin. Mahdollista yhteistä profiloitumista taiteeseen ja musiikkiin selvitetään kielikylpykoulun ja Edsevön koulun osalta. Vakiintunut Edsevömalli, jossa on kaksi koulua saman katon alla, jatkuisi, mutta uudenlaisessa muodossa.

Jos kielikylpykoulu aloittaa, vaikuttaa se muihin kouluihin, ja vaikutus näkyy myös päiväkodeissa ja esikouluissa. 15–20 oppilaan kielikylpyluokka tarkoittaa, että oppilaiden määrä muissa kouluissa vähenee samassa määrin. Jos kiinnostus jakaantuu kutakuinkin tasaisesti kunnan alueella, vaikutus suuriin kouluihin on vähäinen, mutta vaikutus pieniin kouluihin voi olla suurempi.

Lisäksi tarvitaan henkilökuntaa, joka opettaa kielikylpykielellä eli suomeksi.

Jos ehdotus kielikylpykoulusta saa tukea poliitikoilta ja pedersöreläisiltä perheiltä, pitäisi kunnan jo syksyllä pyytää ennakkoilmoittautumisia 5-vuotiaiden kielikylpyyn ajatellen investointien ja rahoituksen tarvetta.

Kunnanjohtaja Stefan Svenfors toteaa, että kielikylpykoulusta on keskusteltu Pedersöressä viime vuosina.

– Tämä on panostus tulevaisuuteen, jolla on monia ulottuvuuksia, ja uskon, että nyt on oikea aika ottaa tämä askel, hän sanoo.

Opetus- ja kasvatuslautakunnan puheenjohtajan Christian Dahlinin mielestä kielikylpy on hyvin mielenkiintoinen ehdotus, joka nostaa kunnan imagoa.

– Samalla se edistää kuntamme kaksikielisyyttä. Ja se avaa uusia mahdollisuuksia sekä koululle, varhaiskasvatukselle että esikoululle. Pitkällä aikavälillä kielikylpy tehostaa kunnan kiinteistöjen käyttöä, Dahlin sanoo.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Johanna Holmäng iloitsee, että kunta voi esitellä idean ja ehdotuksen. Kielitaito avaa monia ovia, hän korostaa.

– Ei pelkästään nuoruusvuosina vaan myös työuralla ja koko elämän ajan. Kielikylpykoulu olisi hieno lahja kuntalaisille, hän sanoo.

Opetus- ja kasvatuslautakunta kokoustaa keskiviikkona. Opetusjohtaja ehdottaa, että lautakunta hyväksyy ehdotuksen ja että kunnanhallitus asettaa työryhmän, joka alkaa välittömästi selvittää ja suunnitella kielikylpykoulua Pedersöreen.

Alustava aikataulu

  • Kevät 2022: Tiedotustilaisuus huoltajille kielikylvystä.
  • Kevät 2022: Kunnanhallitus perustaa työryhmän, joka jatkaa suunnittelua ja selvityksiä.
  • Syksy 2022: Asia valmistellaan päätöksentekoelimessä.
  • Vuosi 2023: Määräraha talousarviossa kielikylpypäiväkodille.
  • Syksy 2023: Kielikylpypäiväkoti 5-vuotiaille aloittaa.
  • Vuosi 2024: Määräraha talousarviossa kielikylpyesikoululle.
  • Syksy 2024: Kielikylpyesikoulu aloittaa (6-vuotiaat).
  • Vuosi 2025: Määräraha talousarviossa kielikylpykoululle, 1. luokka.
  • Syksy 2025: Kielikylpykoulun 1. luokka aloittaa.

Lisätietoja antaa opetusjohtaja Rolf Sundqvist, 050–5147230, rolf.sundqvist@pedersore.fi