Ajankohtaista Pedersören kuntaan suunnitellaan biokaasun monimiljoonahanketta
20.6.2019

Pedersören kuntaan suunnitellaan biokaasun monimiljoonahanketta

Kommundirektören Stefan Svenfors och koncernsbolagets vd Kjell Gripenberg
Pedersören kunnanjohtaja Stefan Svenfors ja kunnan konserniyhtiön toimitusjohtaja Kjell Gripenberg keskellä niittyä, jolla kasvaa tulevan biokaasulaitoksen raaka-ainetta.

Kolppiin suunnitellaan lähituotettua nurmea raaka-aineenaan käyttävää biokaasulaitosta. Kiertotalouteen perustuvan biokaasuprojektin taustalla toimii perustamisvaiheessa oleva Pedersöreläinen yhtiö, PK Biogas Ab Oy.

Pedersören kunnan tytäryhtiön Pedersöre värmen ja paikallisten yritysten yhteishankkeen johtavana ajatuksena on kestävä energiakulutus sekä paikallisyhteiskunnan kehittäminen.

Biokaasuhanke on ollut aktiivisen kehittämistyön alla jo vuodesta 2016. Silloin tehtiin selvitys biokaasun paikallisesta käyttöpotentiaalista, josta projekti sai alkunsa.

Uusi biokaasulaitos luo edellytyksiä yrityksille ja autoilijoille fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen uusiutuvalla biokaasulla. Biokaasua on tarkoitus toimittaa sekä kaasujohtoverkon kautta Kolppi–Edsevö–Lepplaks-alueella toimiville yrityksille että ajoneuvojen polttoaineeksi Edsevössä sijaitsevalla tankkausasemalla.

– Tämä projekti on ajan hengessä ja vastaa yhteiskunnan vaatimuksiin hiilidioksidipäästöjemme vähentämisestä, sanoo Pedersören kunnanjohtaja Stefan Svenfors.

Yhtiö perustetaan Pedersöre värmen ja Kronoby energiandelslagin toimesta. Keskusteluja käydään kiinnostuneiden yritysten kanssa öljylämmityksen korvaamisesta biokaasulla. Yhtiön toimintaa kehitetään asteittain vuosina 2020–2014.

Pedersören kunnanhallitus käsittelee jo keskiviikkona 26.6.2019 Pedersöre Värmen anomuksen, perustamisvaiheessa olevan yhtiön puolesta, tontin varaamiseksi tankkausasemaa varten Edsevön kaava-alueelta valtatie 8:n varrelta.

Biokaasuhankeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan jakeluverkko mukaan tulevien yritysten kiinteistöille sekä täyttöasema nesteytettyä maakaasua (LNG) varten. Yhtiö toimii alkuvaiheessa LNG:n jakeluverkkona. Kaasu ostetaan muilta toimijoilta. Tarkoituksena on paikallisten kaasumarkkinoiden luominen projektin alkuvaiheessa.

– Biokaasulaitos rakennetaan vaiheessa II, vuonna 2022. Sen jälkeen voidaan korvata LNG:tä biokaasulla asteittain, toteaa Pedersören kunnan konserniyhtiön toimitusjohtaja Kjell Gripenberg.

Biokaasulaitoksen mahdollinen sijoituspaikka on Pedersören kunnan omistama maa-alue Långskogintien varrella Kolpissa.

Raaka-aineena käytettäisiin noin 19 000 tonnia biomassaa pelloilta. Rejekti, joka on biokaasuprosessin jäännöstuote, voidaan palauttaa pelloille lannoitteena. Syntyy siis luontoa, työllisyyttä ja taloutta suosiva kiertokulku.

– Konsepti rakentuu siihen, että lähialueelta löytyy peltomaita, joilla voidaan viljellä nurmea. Pedersöressä toimii edelleen monia karjatiloja, mikä tarkoittaa, että viljelijät käyttävät peltomaat omiin tarpeisiin. Kunnan pohjois-, itä- ja eteläpuolilla mahdollisuudet ovat suuremmat. Biokaasutuotannon aloittaminen on haaste, joten kehitämme liiketoimintaa vähitellen, Gripenberg sanoo.

Biokaasu pumpataan loppukäyttäjille, jotka voivat polttaa kaasun lämmöksi, höyryksi tai sähköksi, oman tarpeensa mukaan.

Ensimmäisen ja toisen vaiheen välillä rakennetaan haketta käyttävä kaukolämpölaitos, tulevan biokaasulaitoksen viereen.

– Haluamme varmistaa, että tuotetulle kaasulle löytyy aina käyttöä. Jos tuotamme liikaa kaasua tarpeeseen nähden, voimme polttaa ylijäämän kaukolämmöksi, Gripenberg sanoo.

Biokaasuhankkeen budjetti on 9,5 miljoonaa euroa. Gripenberg myöntää, että toimijat toivovat valtion osallistuvan hankkeeseen avustuksella. Keskusteluja mahdollisista tukimuodoista on käyty ja käydään edelleen. Valtiontuen lisäksi rahoitus perustuu useiden eri toimijoiden osakepääomaan.

Pedersören kunnalle biokaasuhanke on luonnollinen kehitysvaihe. Pedersöre värmen perustamisen jälkeen vuonna 2006 kunta on pyrkinyt korvaamaan öljynlämmityksen käyttöä omassa kiinteistössään uusiutuvilla energialähteillä. Tällä hetkellä noin 90 % kunnallisista rakennuksista lämmitetään biopolttoaineilla.

– Kunta on jo tehnyt paljon, ja nyt tarjoamme samat mahdollisuudet yhteiskunnalle, teollisuudelle, yrityksille ja yksityiskuljettajille, Gripenberg sanoo.

Biokaasulaitos Pedersöreen

  • Perustettava yhtiö PK Biogas Ab Oy aikoo rakentaa biokaasun tuotantolaitoksen Pedersören Kolpin kylään. Raaka-aineena käytetään pääasiassa nurmea.
  • Toimintakonsepti perustuu kiertokulun luomiseen, jossa pelloilta tuleva biomassa muuttuu energiaksi ja jäännöstuote palautetaan pelloille lannoitteena.
  • Vuonna 2020 rakennetaan täyttöasema nesteytettyä maakaasua (LNG) varten ja jakeluverkko kiinnostuneiden yritysten kiinteistöihin. Tarkoituksena on paikallisten kaasumarkkinoiden luominen projektin alkuvaiheessa. Nesteytetty maakaasu säilyy varapolttoaineena kun yhtiön oma tuotanto alkaa, vaihtelujen ja häiriöiden tasoittamiseksi.
  • Vuonna 2020 rakennetaan myös biokaasun tankkausasema Edsevöhön.
  • Vuonna 2022 rakennetaan uusi lämpökeskus ja biokaasulaitos Kolppiin.
  • Vuonna 2024 laitos toimii täydellä kapasiteetilla ja liikennekaasun myynti saavuttaa sellaisen tason, että tankkausasema on kannattavaa.

Lisätietoja:

Kjell Gripenberg, Pedersören kunnan konserniyhtiöiden toimitusjohtaja, kjell.gripenberg@pedersore.fi, puh 050 5545 724.

Kunnanjohtaja Stefan Svenfors, stefan.svenfors@pedersore.fi, puh 050 5120 420.

Teksti & kuva: Malin Henricson, tiedottaja