Ajankohtaista lapsille ja nuorille Lomittajan työ, kiinnostaisiko se sinua?
21.12.2022
Nainen ottaa selfien, taustalla näkyy lehmiä.

Lomittajan työ, kiinnostaisiko se sinua?

Lomittaja työskentelee maatiloilla ja hoitaa tilan eläimiä, jotta tilalliset voivat pitää 26 lomapäivää vuodessa. Tilallinen saa myös apua lomittajalta, jos hän sairastuu.

Lomittajana saa hoitaa erilaisia eläimiä, esimerkiksi lehmiä, sikoja, lampaita, kanoja, kalkkunoita, hevosia, turkiseläimiä, kissoja ja joskus jopa kaniineja ja ankkoja.

Kaikki eläimet tarvitsevat ruokaa ja vettä ja lisäksi on pidettävä huoli siitä, että kaikki eläimet voivat maata kuivalla ja puhtaalla alustalla. Lehmät täytyy myös lypsää ja vasikoille on annettava maitoa, jotta ne kasvavat ja voivat hyvin. Lomittajan työ on monipuolista ja hauskaa.

Työtä tehdään yleensä sekä aamuisin että iltaisin, koska eläimiä on hoidettava useita kertoja päivässä. Kaikki maatilat ovat erilaisia ja jokaisella tilalla on omat rutiininsa. Lypsäminen, lannan luominen ja kuljettaminen kottikärryissä, sekä rehun jakaminen ja heinän kuljettaminen kottikärryillä voi olla fyysisesti raskasta. Uudemmilla tiloilla työtä helpottavat esimerkiksi automaattinen rehunjakaja, robottilypsäjä ja automaattiset lannan kaapimet. Tärkeintä on kuitenkin, että pitää eläimistä ja että on ”silmää eläimille”. Tällöin ihminen näkee, että eläin voi hyvin ja tietää milloin eläin on sairas ja tarvitsee esimerkiksi eläinlääkärin apua.

Lomittaja työskentelee yleensä noin viikon yhdellä tilalla, kun tilallisella on loma, eli työpaikka vaihtuu usein. Mutta jos maanviljelijä on esimerkiksi äitiys- tai isyyslomalla tai pidemmällä sairaslomalla, voi lomittaja työskennellä pidempään samalla maatilalla. Lomittajalla on kuitenkin säännöllisesti myös omat vapaapäivänsä, jolloin joku toinen lomittaja työskentelee tilalla.

Maaseudulla maatilat ovat levittäytyneet laajalle alueelle ja siksi lomittajan työssä tarvitaan ajokorttia. Monilla tiloilla täytyy osata ajaa traktoria, esimerkiksi ajettaessa heinäpaaluja latoihin tai kuljetettaessa lantaa tai olkia. Joskus tiloilla on minikuormaajia, joilla voi tehdä tiettyjä töitä. On siis hyvä, jos osaa kuljettaa tai on halukas oppimaan kuljettamaan erilaisia koneita.

Jos haluaa työskennellä lomittajana, löytyy Pohjanmaalta kouluja, joihin voi hakea peruskoulun jälkeen. Koulussa oppii kaiken mahdollisen eläinten hoitamisesta, mutta suuri osa opitaan myöhemmin käytännön työssä toisen lomittajan tai tilallisen kanssa.

Lomittajan työ on tärkeää ja merkityksellistä. Se auttaa tilallisiamme jaksamaan ja saamme kotimaisia tuotteita, mikä on erityisen tärkeää nykyisessä epästabiilissa maailmantilanteessa.

Teksti & kuva: Petra Hautakoski, Lomituspalvelut