Eläintenpito

Jos aiot pitää yhtä tai useampaa

 • nautaeläintä
 • lammaseläintä
 • vuohieläintä
 • sikaeläintä
 • hevoseläintä
 • siipikarja
 • turkiseläintä
 • hirvi- ja kamelieläintä
 • mehiläisten ja kimalaisten

tuotanto-, seura- tai harrastustarkoituksessa, on sinun rekisteröidyttävä kyseessä olevan eläinlajin pitäjäksi ennen eläinten pidon aloittamista. Sama ilmoitusvelvollisuus koskee myös

Eläintenpidon muutosilmoitus (esim. keskeyttäminen tai lopettaminen) on tehtävä mahdollisimman pian tilanteen muuttuessa. 

Eläinten pitoon tarvitaan aina myös pitopaikka. Pitopaikka voidaan rekisteröidä omaksi, tai eläimiä voidaan pitää toisen toimijan pitopaikassa. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun pidetään omia eläimiä toisen omistamalla laidunalueella.

Myös lyhyen aikaa em. eläimiä pitävän on rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi. Jos siis pidät kesällä esimerkiksi kanoja tai lampaita lyhyenkin aikaa, pitää sinun tehdä ilmoitus eläinten pidosta ja pitopaikasta. Tämä on tärkeää, jotta pystytään varmistamaan eläinten jäljitettävyys esimerkiksi mahdollisen eläintaudin puhjetessa. 

Lisätietoja ja lomakkeita: Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti.

Tietoisku harrastekanalan pitäjälle

Äskettäin Janakkalassa, Suomessa, todetun lintuinfluenssatapauksen vuoksi Pietarsaaren ympäristöterveydenhuolto haluaa muistuttaa alueen asukkaita siipikarjan pitämisen vaatimuksista.

 • Sen, joka haluaa pitää siipikarjaa, on tehtävä ilmoitus pidosta Pedersören maakuntakanslialle. Ilmoitusvelvollisuus ei ole kiinni pidettävästä lintumäärästä. Jos pitopaikkatunnus on jo haettu jonkun muun eläinlajin takia, voidaan vaan tehdä muutosilmoitus koskien siipikarjan pitoa samassa paikassa.
 • Lintuinfluenssatartunnan leviämisen ehkäisemiseksi siipikarjaa ei saa pitää ulkona 8.2 ja 31.5 välisenä aikana jos siitä ei ole tehty erillistä ilmoitusta. Ulkonapitokielto ei koske eläintarhoja, kyyhkyslakoista tapahtuvia vapaalentoja eikä tarhattuja sileälastaisia lintuja.
 • Jos joku haluaa pitää siipikarjaa ulkona, 8.2 ja 31.5 välisenä aikana, on tehtävä kirjallinen ilmoitus siitä kunnaneläinlääkärille tai valvontaeläinlääkärille. Ilmoituksessa on mainittava mikä siipikarjalaji ja kuinka monta lintua pidetään, sekä miten ulkotarha on rakennettu suojakseen siipikarjaa luonnonvaraisia lintuja vastaan.
 • Siipikarjan tarha on oltava katettu ja peitetty tiheällä verkolla tai muuten rakennettu niin etteivät luonnonvaraiset linnut pääse tarhalle. Rehu ja juomavesi on laitettava katon alle tai sisään, etteivät luonnonvaraiset linnut pääse saastuttamaan niitä ulosteellaan.

Lisää tietoa saa soittamalla valvontaeläinlääkärille puh.nro 050 370 8053

Hevonen ja tallipaikka on rekisteröitävä

Hevosten ja hevoseläinten omistajien on viimeistään nyt tehtävä ilmoitus valtakunnalliseen eläintenpitäjärekisteriin. Rekisteriin on ilmoitettava eläimen omistajan tai hevosen hoitajan (eläintenpitäjän) ja pitopaikan tiedot. Lisäksi on ilmoitettava, missä tarkoituksessa hevosia pidetään.

Asiasta säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa hevoseläinten tunnistamisesta 222/2017, joka tuli voimaan 20. huhtikuuta 2017.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia, joilla on vähintään yksi hevonen, poni, aasi tai seepra tai näiden risteytys, kuten muuli ja seepra-aasi.

Ilmoitukset on tehtävä rekisteriin viimeistään 31.12.2020, mikä tarkoittaa, että aika käy vähiin heiltä, jotka eivät ole vielä tehneet ilmoitusta.

Lisätietoja on Ruokaviraston verkkosivustolla, Hevoseläimen pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti.

Hevoseläimen rekisteröiminen Hippos-tietokantaan ei korvaa ilmoitusta eläintenpitäjärekisteriin.

HUOM: Jos tallissa on vähintään 6 hevosta tai hevoseläintä, vaikka vain yksityiseen tarkoitukseen, on tehtävä ilmoituksen laajamuotoisesta eläintenpidosta myös Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastolle.

Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Pedersören maaseututoimistoon: maaseutusihteeri Jonny Kronqvist 044 7557 159.