Työ & yrittäminen Lomituspalvelut Turkistuottajien lomituspalvelut

Turkistuottajan lomituspalvelut

Lomituspalvelua voivat hakea turkistuottajat, joilla on voimassa oleva YEL-vakuutus.

Turkistuottajan lomituspalvelu sisältää

  • 18 lomapäivää
  • 120 tuntia lisävapaata (maksullinen)

Voit valita, käytätkö paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja vai järjestätkö lomituksesi itse. Valinta tehdään kalenterivuosittain lomahakemuksen yhteydessä. Hakemus on tehtävä turkistiloittain kirjallisesti lomituspalvelujen vastaanottamista edeltävän kalenterivuoden lokakuun loppuun mennessä.

Lisätietoja

Lisätietoja turkistuottajan lomituspalveluista on Melan kotisivuilla.

Yhteyshenkilö: Källros Ann-Christin, lomitussihteeri, 044 727 7956.