Yksinäinen tuulivoimala hämärässä valossa.

Tuulivoimaskenaariot

Tuulivoimastrategiatyön puitteissa konsulttitoimisto Sweco on laatinut skenaariot tuulivoiman rakentamisesta Pedersöressä. Skenaarioiden tarkoitus on selvittää kunnan potentiaalisia tuulivoima-alueita, sekä mitä vaikutuksia eri skenaarioilla on. Eri skenaarioita ja niiden vaikutuksia vertaillaan myös keskenään. Lisäksi on arvioitu skenaarioiden vaikutuksia kunnan talouteen, työllisyyteen ja ilmastoon.

Skenaarioselvitys toimii pohjana tuulivoimakysymysten käsittelyyn kunnassa.

Pedersöre skenaariot, PDF, 1,2 MB

Skenaarioiden vertailu, PDF, 2,6 MB

Vaikutusarvio, PDF, 650 KB