Lapset & koulu Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen maksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016), opetus- ja kasvatuslautakunnan päätökseen.
Maksujen määräytymisen perusteena olevia tulorajoja korotetaan 33 prosenttia 1.3.2023 alkaen = asiakasmaksuja alennetaan

Korkein maksu on 295 euroa per kuukausi ja alin maksu on 28 euroa. Toisen lapsen maksu on 40% nuorimman lapsen maksusta, eli korkeintaan 118 euroa per kuukausi. Seuraaville lapsille maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta.  
28€ kuukaudessa alittavaa summaa ei peritä

Tuntiluokat ovat:

max 60h/kk   =  50%  maksusta
max 86h/kk   =  60%  maksusta
max 115h/kk =  70%  maksusta
max 150h/kk =  85 % maksusta
yli 150h/kk    = 100% maksusta

Perhe hakee kuukausisaldoa (=tuntia/kk), jota voidaan käyttää kuukausittain joustavasti perheen tarpeen mukaan.
Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, valitun kuukausisaldon mukaan. Mikäli käytetyt tunnit ylittävät varatut tunnit, esim. jos lapsi jätetään hoitoon sovittua aikaisemmin tai haetaan sovittua myöhemmin, korotetaan maksu toteutuneiden tuntien mukaan.

HUOM! Mikäli sovittu tuntimäärä ylittyy, tuntimäärä ja maksu muutetaan todellisen tarpeen ja käytön mukaiseksi

Kaikki todistukset tulee jättää päivähoitokansliaan viimeistään sen kuukauden loppuun mennessä, jolloin päivähoito on alkanut.
Huom! Ne, jotka ovat hyväksyneet korkeimman asiakasmaksun ei tarvitse lähettää tuloslaskelmaa.

Tulotietojenilmoittaminen

Pyydettyjen tulotodistusten lisäksi, kunnalla on syksystä 2021 alkaen mahdollisuus tarkistaa palkkatiedot valtakunnallisesta tulorekisteristä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunta voi tarkistaa perheen tulorekisteriin ilmoittamat tulotiedot varhaiskasvatusmaksun määrittelemiseksi.

Kunnalla on oikeus tarkistaa teidän tulotietojanne tulorekisteristä mikäli ette ole hyväksyneet korkeimman maksun. Tulorekisteristä kunta saa tietoja ansiotuloista ja maksettuja etuuksia kuten eläkkeet ja muut KELA etuudet. Huoltajien tulee toki aina ilmoittaa, ne tiedot mitkä eivät ole saatavilla tulorekisterin kautta, kuten elatusapu, yrittäjän tulot tai pääomatulot (esim. vuokra- osinko- ja metsätulot).

Ilmoita tulotietojen muutokset
Perheellä on velvollisuus ilmoittaa jos perheen tulot olennaisesti (yli 10 %) muuttuvat.
Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana perhe on toimittanut kaikki tarvittavat tuloselvitykset

Asiakasmaksut laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen.

Lisää varhaiskasvatusmaksuista

Varhaiskasvatuksen sihteeri: Margaretha Lampa, puh: 06 7850203
sähköposti: dagvardskansliet@pedersore.fi
sähköposti: margaretha.lampa@pedersore.fi

Pedersören kunnan varhaiskasvatusosasto