Lapset & koulu Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen maksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen – monen perheen asiakasmaksu alenee


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.8.2021 alkaen.

Korkein maksu on 288 euroa per kuukausi ja alin maksu on 27 euroa. Toisen lapsen maksu on 40% nuorimman lapsen maksusta, eli korkeintaan 115 euroa per kuukausi. Seuraaville lapsille maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta.  
27€ kuukaudessa alittavaa summaa ei peritä


Tuntiluokat ovat:

enimmillään 60h/kk

50 % maksusta

enimmillään 86 h/kk

60 % maksusta

enimmillään 115 h/kk

70 % maksusta

enimmillään 149 h/k

85 % maksusta

150 h/kk tai enemmän

100%

Perhe hakee kuukausisaldoa (=tuntia/kk), jota voidaan käyttää kuukausittain joustavasti perheen tarpeen mukaan.
Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy varattujen tuntien mukaan. Mikäli käytetyt tunnit ylittävät varatut tunnit, esim. jos lapsi jätetään hoitoon sovittua aikaisemmin tai haetaan sovittua myöhemmin, korotetaan maksu toteutuneiden tuntien mukaan

HUOM! Mikäli sovittu tuntimäärä ylittyy, tuntimäärä ja maksu muutetaan todellisen tarpeen ja käytön mukaiseksi.

Kaikki todistukset tulee jättää päivähoitokansliaan viimeistään sen kuukauden loppuun mennessä, jolloin päivähoito on alkanut

Pyydettyjen tulotodistusten lisäksi, kunnalla on syksystä 2021 alkaen mahdollisuus tarkistaa palkkatiedot valtakunnallisesta tulorekisteristä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunta voi tarkistaa perheen tulorekisteriin ilmoittamat tulotiedot varhaiskasvatusmaksun määrittelemiseksi.

Asiakasmaksut laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen.

Lisää varhaiskasvatusmaksuista

Kanslisti: Margaretha Lampa, puh: 06 7850203
sähköposti: dagvardskansliet@pedersore.fi

Pedersören kunnan opetus- ja varhaiskasvatusosasto