Erityispäivähoito Pedersöressä

 

Päivähoito ja esikoulu

Erityispäivähoidon tavoitteena on tukea yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ottaen huomioon heidän yksilölliset hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tarpeensa. Lapsen tulee saada tarvitsemansa tuki päivähoidossa ja esikoulussa.

Kunnan erityislastentarhanopettajilla on päiväkodeissa, esikouluissa ja perhepäivähoidossa ohjauksellinen rooli. Lapsen vaikeuksien mahdollisimman varhainen havainnointi on tärkeä, jotta voidaan jo aikaisessa vaiheessa aloittaa tarvittavat tukitoimet tulevien kouluvaikeuksien ehkäisemiseksi. Erityislastentarhanopettaja antaa tukea integroiduille lapsille ja opastaa henkilökuntaa pedagogisessa työssä.

 

Pedersören erityislastentarhanopettajat ovat

Camilla Nyman, puh. 785 0329, 044-555 7618 ja

Ann-Britt Forsblom, puh. 785 0329, 044-0850 886

 

Erityisen tuen piiriin kuuluvat lapset integroidaan mahdollisimman pitkälle oman kylän päiväkotiin tai esikouluun. Tehostettua tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan oppimissuunnitelma ja erityistä tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelma laaditaan päivähoitopaikalla yhteistyössä huoltajien ja asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelma toimii pedagogisena työvälineenä ja sitä päivitetään säännöllisin välein. Henkilökohtaisilla ratkaisuilla taataan lapsen hyvä hoito, kasvatus ja opetus. 

Joskus päivähoidossa tai esikoulussa oleva lapsi saattaa tarvita erityistä tukea ja pidennettyä oppivelvollisuutta. Hakemus tästä osoitetaan kunnan  erityislastentarhanopettajalle, joka tekee pedagogisen selvityksen ja antaa asian päätettäväksi koulutoimenjohtajalle.

Esikoulun henkilöstö voi suositella, että huoltajat hakevat koululykkäystä, mikäli lapsi tarvitsee enemmän aikaa koulukypsyyden saavuttamiseksi. Lapsi voi silloin olla yhden lisävuoden esikoulussa. Hakemus osoitetaan koulutoimenjohtaja Mika Järviselle, puh.06- 785 0514.