Östensö daghem

Foto av Östensö daghem

Välkommen till Östensö daghem

Skolvägen 44, 68910 Bennäs
68910 Bennäs

E-post: ostenso.daghem@pedersore.fi

Kontaktuppgifter och personal

Daghemsföreståndare Ida Åsvik tel. 044 7557 608
Ansvarig lärare: Ann-Christine Jansson, tel: 040 6308 769

Ankaret, tel: 040 701 1566
ansvarig lärare inom småbarnspedagogik:Ann-Christine Jansson
lärare inom småbarnspedagogik: Frida Sweins
barnskötare: Gabriella Ljunggren

Arken, tel 044 7557623
lärare inom småbarnspedagogik: Sanna Långnabba
barnskötare: Jenny Björkskog

Fyren, tel: 040 5646 251
lärare inom småbarnspedagogik: Lillemor Björkman
barnskötare: Susanna Granholm

Klippan, tel: 040 7247 835
lärare inom småbarnspedagogik: Inez Ahlvik
barnskötare: Ella Ahlvik
barnskötare: Lova Strömbäck 

 Fastighetsskötare