Lektionstider och perioder

Skolan startar på måndagar kl. 09.05 med morgonsamling med klassföreståndaren. Övriga dagar ingår en kort morgonsamling i dagens första lektion.

I skolan har vi 4 lektioner per dag. Lektionernas längd är 70 min.

Lektion 1           09.10-10.20     

Lektion 2          ÅK 7 10.35 - 11.05 Lunch 11.30-12.10
                         ÅK 8 10.35 – 11.25 Lunch 11.50-12.10
                         ÅK 9 10.35-11.45 Lunch

Lektion 3           12.20-13.30     

Lektion 4           13.50-15.00

Bussarna avgår kl. 15.05

 

Perioder

Läsåret indelas i tre perioder. Efter varje period ges betyg. I allmänhet ges betygen en vecka efter att följande period inletts.

Läsåret 2021-2022

Period 1          17.8-12.11

Period 2          15.11-25.2

Period 3          7.3-4.6