Överesse skola

Överesse skola

Essevägen 160, 68820 Esse
Tel. 06-785 0537, 044-745 5538
overesse.skola@pedersore.fi

Till Överesse skola kommer elever från Överesse och Lappfors. Detta läsår finns det 107 elever i årskurserna 1–6. Till undervisningspersonalen hör sju lärare, en speciallärare och tre skolgångbiträden.


Kontaktuppgifter och personal    Historik    Hem & Skola     Elevvårdsplan (pdf 852 kb)


Lektionstider i Överesse skola

08.00 - 08.45
09.00 - 09.45
10.00 - 10.45
11.15 - 12.00
12.15 - 13.00
13.15 - 14.00
14.15 - 15.00

Händelsekalender i Överesse skola

Händelsekalendern finns i Wilma