Tietoa koulusta

Edsevön koulu sijaitsee Pedersören kunnassa. Kunnassa on 13 koulua vuosiluokille 1-6, joista yksi on suomenkielinen. Edsevön koulussa on esikoulu sekä yleisopetuksen yhdysluokat 1-2, 3-4 ja 5-6. Koulussa työskentelee tällä hetkellä neljä luokanopettajaa, esikoulun opettaja, erityisluokanopettaja / laaja-alainen erityisopettaja sekä neljä koulunkäyntiavustajaa. Syksystä 2019 alkaen rakennuksessamme toimii myös kaksikielinen varhaiskasvastuksen ryhmä Peukaloinen.

Ruokahuollosta vastaa jakelukeittiön emäntä. Siisteydestä huolehtii kaksi siivoojaa. Vahtimestari käy koulullamme kaksi kertaa viikossa.

Rakennus on valmistunut 1982 ja se on suunniteltu kahta koulua varten. Alusta alkaen koulurakennuksessa on sijainnut sekä Edsevön koulu että Edsevö skola. Vuosien mittaan on kehitetty koulujen välinen yhteistyömalli, jossa hyödynnetään toistensa erikoistumisia ja vahvuuksia. 

Näin on saanut alkunsa ns. "Edsevön-malli".
Molempien koulujen opettajat toimivat opettajina kummassakin koulussa. Näin saadaan hyödynnettyä opettajien erityisosaaminen. Opetusryhmissä voi olla oppilaita molemmista kieliryhmistä. Osa opetuksesta saadaan toisella kotimaisella kielellä.

Tavoitteena on oppia tulemaan luontevasti toimeen kommunikoitaessa muulla kuin omalla äidinkielellä. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on suvaitsevaisuus muita kulttuureita ja kieliä kohtaan ja molempien koulujen yhteisten tavoitteiden saavuttaminen yhdessä koko oppilaskunnan kanssa. Luomme ja jaamme arvomaailmamme yhdessä rakennukseen syksyllä 2019 muuttaneen Peukaloisen varhaiskasvatuksen yksikön pedagogisen henkilökunnan kanssa, muuttaen yhteisen arvomaailman käytännön toiminnaksi.