Edsevön koulun henkilökunta 2023-2024 

Esikoulu: Johanna Karjalainen, avustajana Anne Lind

1.-2. luokka: Miia Ollqvist, avustajana Marika Mäkitalo

3. -4. luokka: Miia Rintala, avustajana Maarit Huopana

5. -6. luokka: Kaisa Tala, avustajana Maarit Huopana, Marko Suhonen

Laaja-alainen erityisopetus: Pirjo Syväsalo

Tuntiopettaja: Katri-Helena Hellén

Koulusihteeri, koulunkäyntiavustaja: Marko Suhonen

Aamu- ja iltapäiväkerhon vastaava: Anne Lind, 044-755 7602

Edsevön koulussa jatkuu 15.8.2023 alkaen koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta. Kerho toimii aamuisin n. klo 6.30-9.00 ja iltapäivisin klo 13.00-16.30 lapsen hoitotarve huomioiden.

Koulukuraattori:
Koulukuraattorin tiedot ja yhteystiedot löytyvät
Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta

Kouluterveydenhuolto:
Kouluterveydenhuollon tiedot ja yhteystiedot löytyvät
Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon puhelinneuvonta: 
maanantai - perjantai 8.00-9.00, Puh. 067861235