EDSEVOe1 v2

Edsevö skola

Holmvägen 7, 68870 Edsevö
Lärarrummet tel. 06-785 0513
Rektor tel. 044-733 8837
edsevo.skola@pedersore.fi 


Kontaktuppgifter och personal      Elevvårdsplan (pdf 299 kB)


Välkommen till Edsevö skola!

Till Edsevö skola kommer elever från Edsevö. Detta läsår finns det 24 elever i årskurserna 1–6.

Årskurs 1–2: 7 elever.
Årskurs 3–4: 7 elever.
Årskurs 5–6: 10 elever.

Till undervisningspersonalen hör fyra lärare.

I skolbyggnaden verkar också Edsevön koulu. Tillsammans har skolorna skapat den så kallade "Edsevömodellen", "Edsevön malli". Den går ut på att elever från båda språkgrupperna är tillsammans i alla praktiska ämnen. Alla aktiviteter och evenemang utanför klassen är tvåspråkiga. Eleverna från båda språkgrupperna äter och har rast samtidigt.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet hålls i finska förskolans utrymmen.

Fr.o.m hösten 2019 finns även daghemmet Tummeliten i skolans utrymmen i källarvåningen.

Lektionstider i Edsevö skola

Kl. 08.00–08.45.
Kl. 08.55–09.40.
Kl. 09.40–10.25.
Kl. 11.15–12.00.
Kl. 12.15–13.00.
kl. 13.10–13.55.
Kl. 13.55–14.40.