Kontaktuppgifter

 

Telefonnummer

 Telefonnummer

Rektor: 06-7850 511 /050-400 4234 tore.jungerstam@pedersore.fi
Lärarrum 06-7850 524
Köket 044-3254 607

Lärare

Lotta Söderman, åk 1-2
Sofia Kass, åk 3-4
Tore Jungerstam, åk 5-6
Hanna Wester, timlärare och speciallärare

Tore Jungerstam är rektor och Sofia Kass är vicerektor.

Övrig personal

Mikaela Södö har hand om vårt kök samt lokalvården. Maten får vi från Esselunden.

Fastighetsskötare

Kurator

Jennie Lassfolk tel. 044-7557 659, 
jennie.lassfolk@ovph.fi

Skolpsykolog

Charlotta Elenius, tel. 044 7258 770 Telefontid måndag-fredag kl 8-9
E-post: charlotta.elenius@ovph.fi

Skolhälsovårdare

Sandra Kung, sandra.kung@ovph.fi

Skol- och studerandehälsovårdens t