Kontaktuppgifter

 

Telefonnummer

 Telefonnummer

Rektor: 06-7850 511 /050-400 4234 tore.jungerstam@pedersore.fi
Lärarrum 06-7850 524
Köket 044-3254 607

Lärare

Hanna Wester, åk 1-2
Sofia Kass, åk 3-4
Tore Jungerstam, åk 5-6
Jenna Ström, timlärare och speciallärare

Tore Jungerstam är rektor och Hanna Wester är vicerektor.

Övrig personal

Mikaela Södö har hand om vårt kök samt lokalvården. Maten får vi från Ytteresse.

Fastighetsskötare

Kurator

Information och kontaktuppgifter till skolkuratorn finns på
Österbottens välfärdsområdets webbsidor

Skolhälsovård

Information och kontaktuppgifter till skolhälsovården finns på
Österbottens välfärdsområdets webbsidor

Skol- och studerandehälsovårdens t