Purmo förskola

Purmo förskola

Lillbyvägen 20
68940 Lillby
Tel. (06)785 0542/044 377 8991

purmo.forskola@pedersore.fi  

Kontaktuppgifter och personal 

Purmo förskola/daghem tel. 06-7850 542 eller 044 3778991 

Daghemsföreståndare: Maria Enell, tel.044 3778 991
maria.enell@pedersore.fi

Förskolan, tel: 040-5764 130
Lärare i förskolan: Maria Enell
Lärare i förskolan: Britt-Marie Sten
Barnskötare: Antonia Wärnström
Barnskötare: Ann Nordlund
Resursperson: Ida Liljedahl

Fastighetsskötare