Lepplax förskola/daghem

LEPPLAX1

Lepplax förskola/daghem

Välkommen till Lepplax förskola/daghem och skolbarnens eftis

Lepplaxvägen 97
68530 Lepplax
Tel. 044 7557 609
e-post: lepplax.daghem@pedersore.fi


Kontaktuppgifter och personal 

Daghemsföreståndare Ida Åsvik 0447557608
Ansvarig lärare Anna-Pia Södergård 0447557609

Förskola Blåmesen, tel. 044-7557 041
lärare i förskolan: Heidi Söderström
barnskötare Lilian Åstrand-Blomqvist
barnskötare: Regina Häggblom-Blässar

Rödhaken, tel. 044-7557 042
lärare inom småbarnspedagogik: Anna-Pia Södergård
lärare inom småbarnspedagogik: Jessica Sundström
barnskötare: Marian Snellman
barnskötare: Elin Romar

Gulsparven, tel. 044-7557 043
lärare inom småbarnspedagogik: Sonja Mård
barnskötare: Mia Käldström
barnskötare: Sabina Hellund
barnskötare: Elin Romar

Enhetsvikarie: Helen Sundström

Eftisledare, Sandra Antfolk, tel. 044-3569 874

 

Köks- och städpersonal tel. 044-7338 820
Katja Wiklund 

Vår vision
Jag kan, jag vill, jag vågar