Sandsund förskola

Sandsund förskola

Skolhusvägen 31
Sandsund
68600 Jakobstad
Tel. 044-5567 701

E-post: sandsund.forskola@pedersore.fi


Kontaktuppgifter och personal     Vår profil     Öppethållningstider