Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat talletetut tiedot ja saada pyynnöstä niistä kopiot:

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (PDF 185 KB).

Täytetty lomake voidaan jättää seuraaviin paikkoihin:

  • Pedersören kunnantalon infotiski
    (Skrufvilankatu 2, FI-68910 PÄNNÄINEN)

  • Pedersören pääkirjaston lainaustiski
    (Vaasantie 1, FI-68910 PÄNNÄINEN)

Molemmissa palvelupisteissä on koulutettua henkilöstöä, joka voi tarvittaessa auttaa. Ota mukaan voimassa oleva henkilöllisyystodistus. Voit lähettää tarkastuspyynnön myös sähköisesti suomi.fi-viestinä.

Henkilötietovastaavan on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksessa (GDPR) mainitut oikeudet,  hänellä on mm. oikeus kieltää henkilötietojen antamista suoramarkkinointitarkoitukseen ja vastaavaan käyttöön. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Valitus tehdään tietosuojavaltuutetulle.

Lue lisää Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta, Rekisteröidyn oikeudet.