Säännöt

  1. Palkinnon on perustanut Pedersören kansalaisopiston johtokunta ja se jaettiin ensi kerran vuonna 1986. Palkinnon nimi on "Pedersöre-kello". Nykyisin kulttuuri- ja liikuntalautakunta valitsee palkinnon saajan.

  2. Palkinto koostuu rahasummasta, jonka määrän kulttuurilautakunta vuosittain vahvistaa, ja "vellikellosta", eli Pedersöre-kellosta. Kello on valittu symboliksi, koska se herättää, aktivoi ja kaikuu.

  3. Palkinto jaetaan kulttuurilautakunnan toimesta julkisessa tilaisuudessa.

  4. Palkinto myönnetään merkittävistä ansioista kulttuurin alalla henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan piristänyt kunnan kulttuurielämää ja on oman aktiivisuutensa ansiosta saavuttanut merkittäviä tietoja omalla alallaan ja jakanut tietojaan ja kokemuksiaan muille. 

  5. Palkinnonsaaja valitaan Pedersören asukkaiden tai kulttuuri- ja liikuntalautakunnan ehdotuksen pohjalta.

  6. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksen palkinnon saajasta tulee olla yksimielinen. Hylättyjä ehdotuksia ei merkitä pöytäkirjaan. Palkinnon myöntämisen perustelut pidetään salassa palkinnonjakotilaisuuteen saakka. Perustelut liitetään pöytäkirjaan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan ensimmäisessä kokouksessa palkinnonjaon jälkeen.