Östensö byarkiv

Upprätthållare:
Hembygdsföreningen Strömfåran i Östensö

 

Adress:
Pedersörenejdens Hembygdssällskap
Rosenlund
68600 JAKOBSTAD

 

Öppethållning:
Enligt överenskommelse

 

Kontaktpersoner:

Bo Östman
Östensövägen 111, 68910 Bennäs
06-7290 530, 050-5274 955
bo.ostman@multi.fi

 

Hans Östman
Östensövägen 65, 68910 Bennäs
06-7290 222, 050-3201 677
hans.ostman@multi.fi

 

Arkivschema