Pedersören kunnan tonttihinnat 2021

Kunnanvaltuusto vahvistanut 9.11.2020 § 50

Omakoti- ja rivitalotontit

 
Kyrkoby, Sandsund asemakaava-alue 9,40 €/m²
Kyrkoby, Sandåkers 10,40 €/m²
Kolppi, Edsevö, Yli-Ähtävä, Ala-Ähtävä, Pännäinen,  
     Sisbacka, Slätkulla, Forsby, Lillby, Sundby, Lepplaks 6,20 €/m²
Lappfors (ei kunnallista viemäriverkkoa) 4,95 €/m²

Liiketontit

 
Liiketontit asemakaava-alueilla 8,30 €/m²
Liiketontit Edsevössä (korttelit 35, 40 ja 45) 12,45 €/m²

Muut tontit

 
KTY-tontit Lövössä 6,20 €/m²
Teollisuustontit 3,68 €/m²
Turkistarhatontit  1,58 €/m²

Metsän arvo otetaan huomioon tonttivuokraa laskettaessa. Vuokranmääräytymisprosentti on 6 % tonttihinnasta.