Pedersören kunnan tonttihinnat 2022

Kunnanvaltuusto vahvistanut 27.9.2021 § 77

Asuntotontit

 
Kyrkoby, Sandsund asemakaava-alue 9,60 €/m²
Kyrkoby, Sandåkers 10,60 €/m²
Kolppi, Edsevö, Yli-Ähtävä, Ala-Ähtävä, Pännäinen,  
     Sisbacka, Slätkulla, Forsby, Lillby, Sundby, Lepplaks 6,30 €/m²
Lappfors (ei kunnallista viemäriverkkoa) 5,05 €/m²

Liiketontit

 
Liiketontit asemakaava-alueilla 8,45 €/m²
Liiketontit Edsevössä (korttelit 35, 40 ja 45) 12,70 €/m²

Muut tontit

 
KTY-tontit Lövössä 6,30 €/m²
Teollisuustontit 3,75 €/m²
Turkistarhatontit  1,61 €/m²

Metsän arvo otetaan huomioon tonttivuokraa laskettaessa. Vuokranmääräytymisprosentti on 6 % tonttihinnasta.