Ajankohtaista Liikunta-arvonnan voittajat
7.5.2019

Liikunta-arvonnan voittajat

Seuraavat henkilöt ovat voittaneet liikunta-arvonnassa ajalta lokakuu 2018-maaliskuu 2019:

Ahlskog Oskar, Byström Siv, Eklund-Rönnqvist Katri, Elenius Sofia, Ena Alf, Finnström Allan, Gunell Kurt, Hatt Hans, Holmström May, Häggkvist Stefan, Häggman Barbro, Högnabba Heidi, Jansson Stefan, Jansson Tuija, Knutar Ida, Käcko Marianne, Larsson Helena, Lassas Nils-Olof, Liljekvist Isak, Löfvik Rolf, Punsar Glenn, Rintamäki Soile, Sandberg Mika, Snellman Lars, Strömbäck Maria, Sundqvist Carita,Timren Ralf, Wiklund Bjarne, Willfors Gunviol, Öst Sten.

Voitot saa hakea pääkirjastosta, os. Jauhotie 1, Pännäinen.

Suoritteet laatikkoa ja kylää kohti:

Edsevö–Lepplaks

 • Bergö elljusspår 232          
 • Edsevö byahem 120         
 • Yhteensä: 352                     

Ala-Ähtävä:

 • Ingers 40                                                                            
 • Roskulla 845
 • Jomossbacka 370               
 • Kokullbacken 521                
 • Slipoberget 82                  
 • Brännbacka 1 662                     
 • Osobacka 83                     
 • Yhteensä: 3 603                              

Yli-Ähtävä:

 • Fors-Gers vägskäl 415          
 • Nådjärvvägen 247                   
 • Bäckby Skolbacka 442          
 • Umforsbacka 347                 
 • Humla kraftverk 187                    
 • Fjölkoträsket 68                   
 • Yhteensä: 1 706                              

Lappfors

 • Lama vägskäl 22                                                                               
 • Mattilmossen 51                    
 • Heide 130                            
 • Purmovägen 24                  
 • Dalaklubben 191                     
 • Elljusspåret 677                    
 • Smedas 126                         
 • Vitsjö 197                            
 • Yhteensä: 1 418                              

Yli-Purmo-Åvist

 • Sexsjö 111                           
 • Åvist elljuspår 62                    
 • Åvist skogsbilväg 79            
 • Vilobacka 241                                                                    
 • Kasackbacka 495
 • Stennabba 106
 • Yhteensä: 599               

Lillby

 • Pertar 109          
 • Långbacken 175    
 • Lillby elljusspår 170           
 • Nordanå 525          
 • Härmälä torkria 125
 • Österleden 775
 • Brännbacka 104      
 • Yhteensä: 1 983             

Sisbacka

 • Fagerbacka skidspår-vandringsled 575
 • Sisbacka elljuspår 221                         
 • Forsnabba-Västerbacka-Sisbacka   
 • Stamppo 338                                    
 • Pass 378                                   
 • Manners 805                                         
 • Yhteensä: 2 367                                            

Forsby

 • Kulla 550                          
 • Elljusspåret 52                          
 • Mangelhus 255                        
 • Nybränn-Rak 250                     
 • Hagnäs 106                              
 • Storkärrbacka                       
 • Yhteensä: 1 213                               

Pännäinen-Östensö-Lövö

 • Östensö 341              
 • Lövö 127               
 • Yhteensä: 468                

Kolppi-Katternö

 • Klubbhaga 304    
 • Pettil torkria 728    
 • Långskogen 116   
 • Storback 43   
 • Åmansvägen 547  
 • Heimbacka 262
 • Bonskata 170                                           
 • Yhteensä: 2 170

Sandsund

 • Sandsund 604  
 • Sundby 177     
 • Staraby 704   
 • Karby 30      
 • Yhteensä: 1 515

Yhteensä: 17 394