Ajankohtaista Turkistuottajan lomituspalvelujen hakeminen vuodelle 2023
19.10.2022

Turkistuottajan lomituspalvelujen hakeminen vuodelle 2023

Turkistuottajan oikeutta lomituspalveluihin vuonna 2023 on haettava kirjallisesti 31.10.2022 mennessä. Tilakohtainen hakemuslomake on lähetetty postitse täytettäväksi.

Ilmoittakaa lomakkeella, käytetäänkö tilallanne paikallisyksikön palveluja vai järjestättekö lomituksenne itse. Ilmoittakaa myös, haetteko oikeutta maksullisen lisävapaan käyttämiseen. Lisävapaaoikeuden hakeminen ei velvoita sen käyttöön. 

Täyttäkää lomake huolellisesti yhdessä muiden samalta turkistilalta lomitusoikeutta hakevien yrittäjien kanssa. Lomakkeen voi täyttää myös Melan nettisivuilla. Tulostakaa, allekirjoittakaa ja toimittakaa täytetty lomake osoitteeseen: Lomituspalvelu, Keskustie 4, 65610 Mustasaari. 

Vuoden 2023 lomituspäivät ja tunnit

Annamme jokaiselle lomituspalveluja hakeneelle turkistuottajalle henkilökohtaisen päätöksen oikeudesta lomituspalveluihin. Päätöksellä ilmoitamme vuoden 2023 vuosilomapäivien ja lisävapaatuntien määrän, lisävapaasta perittävän maksun suuruuden sekä itse järjestetystä lomituksesta maksettavan enimmäiskorvauksen.

Turkistuottajan tulee tehdä paikallisyksikölle ehdotus lomitusajankohdasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kuitenkin viimeistään kaksi kuukautta ennen lomitusajankohtaa.  Tiedossa olevat loma-ajankohdat kannattaa ilmoittaa jo hakemuksella.