Ajankohtaista Torjutaan haitallisia vieraslajeja talkoilla
22.6.2022
Kuva Kolpista, jossa yleisö vapaasti saa osallistua lupiinien torjuntaan. Kuvassa suuri kyltti, jossa on tietoa lupiinien torjunnasta. Taustalla kasvillisuutta.

Kolpista löytyy lupiinien ja jättipalsamien torjunta-alue. Paikalla on toimintaohjeet, käsineet, jotka torjuja saa käyttää, ja roskapusseja, joihin laitetaan kasvijätteet.

Torjutaan haitallisia vieraslajeja talkoilla

Nyt voit kunnan asukkaana osallistua sekä valtakunnallisiin talkoisiin että seudulliseen PIA-hankkeeseen, joiden tavoitteena on haitallisten kasvilajien, etenkin jättipalsamien ja lupiinien, torjunta.

Pedersöre osallistuu nimittäin kahteen eri kampanjaan, joiden tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta. Kyseessä on:

  • Haitallisten kasvilajien torjuntahanke (PIA) 2022, yhdessä Luodon, Pietarsaaren, Kruunupyyn ja Uusikarlepyyn kanssa.
  • Valtakunnalliset soolotalkoot luonnon monimuotoisuuden puolesta, käynnissä 23.5.–31.8.2022.

Alueellinen haitallisten kasvilajien torjuntahanke (PIA)

Hankkeen tavoitteena on kehittää tehokkaita haitallisten kasvilajien torjuntatapoja. Keskitytään pääasiassa jättipalsamien ja lupiinien torjuntaan, mutta mahdollisuuksien mukaan myös kaukasianjättiputken, kurtturuusun ja japanintattaren torjuntaan. Etusijaisia alueita ovat luonnonsuojelualueet, virkistysalueet sekä alueet, missä liikkuu paljon ihmisiä. Hankkeen kautta seudun kunnat haluavat myös levittää tietoa, miksi näiden lajien torjuminen on tärkeää ja saada kuntalaiset osallistumaan torjuntatyöhön.

Hanke sisältyy seudullisen ilmastostrategian 2021–2030 toimenpideohjelmaan, Ilmastotietoisia yhdessä, jonka mukaan pyrimme lisäämään seudun biodiversiteettiä.

Haitallisia vieraslajeja ovat sellaiset lajit, joiden on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta. Lue lisää: Usein kysyttyä ja vieraslajit.fi.

Malin Nyman on palkattu hankkeen vetäjäksi Pedersöressä tänä kesänä. Hänen tehtävänsä on selvittää lähinnä komealupiinin ja jättipalsamin esiintymistä ja priorisoida, mistä alueista torjunta aloitetaan. Painopiste on arvokkailla alueilla, kuten luonnonsuojelualueilla, uimarannoilla, vaellusreiteillä ja muilla alueilla, joilla on paljon kävijöitä.

Hanketyöntekijä informoi asukkaita torjuntatyöstä, järjestää talkoita ja yrittää saada ihmiset kiinnittämään huomiota siihen, että heidän pihoillaan on torjuttavia kasveja.

Kuntalaiset voivat osallistua selvitystyöhön, jos he näkevät komealupiinia ja jättipalsamia yleisillä paikoilla. Tietoja voi raportoida Pedersöre-sovelluksen kautta, Virhityökalulla. Valitse ongelmatyyppinä ”Puisto/viheralueet tai ”Muut”, kun ilmoitat vieraslajien esiintymispaikoista. Voit liittää kuvan. Tietoja voi myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen invasiva.vaxter@pedersore.fi / vieraslajit@pedersore.fi.

Soolotalkoot luonnon monimuotoisuuden puolesta

Pedersören kunta osallistuu valtakunnallisiin vieraslajitalkoisiin ja on valinnut kolme paikkaa lupiinien ja jättipalsamien torjunta-alueiksi.

Kohteet on esitetty alla.

  1. Bärklars-koski, Påvallintie 1, Ytteresse
  2. Heimstrand simstrand, Teerijärventie 37, Lappfors
  3. Kolpin päiväkodin ja esikoulun viereinen alue, Katternöntie 43, Kållby

Näillä alueilla voit vapaasti käydä torjumassa kukkalupiineja ja jättipalsameja itsellesi parhaiten sopivana ajankohtana. Alueella on toimintaohjeet, käsineet, jotka torjuja saa käyttää ja roskapusseja, joihin laitetaan kasvijätteet. Kunta kerää säännöllisesti roskapussit ja kuljettaa ne Ekoroskiin.

Huomautus

Varmista aina torjuntakohteella työskentelyn turvallisuus. Käytä tarvittavaa suojavaatetusta ja sopivia työkaluja.

Emme vakuuta osallistujia, vaan jokainen huolehtii omasta vakuutusturvastaan itsenäisesti. Soolotalkoilijat tekevät näin ollen vieraslajien torjuntaa omalla vastuullaan.

Lisätietoja antavat: ympäristönsuojelusihteeri Jennie Wikström (06) 7850 163, jennie.wikstrom@pedersore.fi tai hanketyöntekijä Malin Nyman, 040–184 37 22, malin.nyman@pedersore.fi.